19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

YNETMELK

Trkiye Bankalar Birliinden:

TRKYE BANKALAR BRL RSK MERKEZ YELERNN

MTERLERNN RSK MERKEZ NEZDNDEK BLGLERNN

KENDLERNE YA DA ONAY VERMELER KOULUYLA

BELRLEDKLER TZEL KLERE VERLMESNE

LKN ESAS VE USULLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR

YNETMELK

MADDE 1 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi yelerinin Mterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Kouluyla Belirledikleri Tzel Kiilere Verilmesine likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Raporun bavuru sahibine veya muvafakat verdii tzel kiiye teslimi, bu Ynetmelikte belirtilen teslim yntemleri ve Risk Merkezi Ynetimi tarafndan belirlenen, yeler araclyla teslim yntemi dahil dier teslim yntemleri kullanlmak suretiyle gerekletirilir. Bavuru sahibi bavurusunda Ynetmelikte belirtilen veya Risk Merkezi Ynetimi tarafndan belirlenen yntemlerden birini semek zorundadr. Bavuru sahibi bu yntemler dnda bir yntemle Risk Merkezi raporunun teslim edilmesini isteyemez.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 (1) Bavuru sahibi, Risk Merkezi raporunu elektronik ortamda almak isterse, Risk Merkezine veya yeye yapm olduu bavuruda kendisine Risk Merkezi Ynetimi tarafndan belirlenmi olan usul ve esaslar erevesinde kullanc kimlii ve ifre verilir ve bavuru sahibi, Risk Merkezinin internet sitesinde kullanc kimliini ve ifresini kullanarak gerekletirecei bir ilem sayesinde Risk Merkezi raporunu dijital metin halinde edinebilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Bankalar Birlii yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/4/2012

28260