19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

YNETMELK

Trkiye Bankalar Birliinden:

TRKYE BANKALAR BRL RSK MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

n) Risk merkezi raporunun, 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi yelerinin Mterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Kouluyla Belirledikleri zel Hukuk Tzel Kiilerine Verilmesine likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelikte belirtilen teslim yntemlerine ilave olarak yeler araclyla teslimi dahil, dier teslim yntemlerine ilikin esas ve usulleri belirlemek

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Mteri baznda kredi limiti ve kredi riski bildirimi yapan yeler, mterisi olanlar ve mterisi olmayanlar hakknda sorgu baznda kredi limiti ve kredi riski bilgisini, 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (c) ve () bentlerinde yer alan bilgilerini ve denen ek bilgisini mnferiden alabilir.

(3) Karlksz ek bilgileri ve dememe protestolar dnemsel olarak yeler ile paylalr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Bankalar Birlii yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/4/2012

28260