19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinin, EK-1, Bölüm 2. Mikotoksinler başlıklı listesinin 2.2.2. ve 2.2.11. satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Bölüme 2.2.12. satırından sonra gelmek üzere 2.2.13. satırı eklenmiştir.

“

2.2.2.

İşlenmemiş tahıldan elde edilen tüm ürünler

(Doğrudan insan tüketimine sunulan tahıllar ve işlenmiş tahıl ürünleri dahil)

(2.2.9., 2.2.10. ve 2.2.13. satırında belirtilenler hariç)

3,0

 ”

“

2.2.11.

Baharat (Kurutulmuş baharat dahil)

 

¾      Karabiber (Piper spp.)

(Bunların meyveleri, akbiber ve karabiber dahil)

¾      Hintcevizi/Muskat (Myristica fragrans)

¾      Zencefil (Zingiber officinale)

¾      Zerdeçal (Curcuma longa)

15,0

 

¾      Kırmızıbiber (Capsicum spp.)

       (Bunların kurutulmuş meyveleri, tüm ve öğütülmüş halleri dahil)

15,0

¾                  Bu satırda belirtilen baharatın bir tanesini içeren karışım baharat

15,0

”

“

2.2.13.

Buğday gluteni (Tüketiciye doğrudan satılmayan)

8,0

”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, Bölüm 3. Ağır Metaller listesinde yer alan 3.1.1., 3.1.3. ve 3.1.4. satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

3.1.1.

Çiğ süt (8), ısıl işlem görmüş süt ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan süt

0,020

”

“

3.1.3.

Sığır, koyun, domuz ve kanatlı eti (8)

(3.1.4. satırında belirtilenler hariç)

0,10

3.1.4.

Sığır, koyun, domuz ve kanatlıların yenilebilir sakatatları (8)

0,50

”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, Bölüm 5. Dioksinler ve PCB’ler(31) listesinde yer alan 5.10. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

5.10.

Aşağıdaki hayvanlardan elde edilen katı yağlar

¾      - Sığır türü hayvanlar ve koyun, keçi

¾      - Kanatlı hayvanlar

¾      - Domuz

 

 

 

2,5 pg/g yağ

 1,75 pg/g yağ

1,0 pg/g yağ

 

 

 

4,0 pg/g yağ

3,0 pg/g yağ

  1,25 pg/g yağ

 

 

 

40 ng/g yağ

40 ng/g yağ

40 ng/g yağ

”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 7. Erusik asit bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Bölüm 8. Melamin ve yapısal analogları eklenmiştir.

 

“Bölüm 8. Melamin ve yapısal analogları

Gıda (1)

Maksimum limit

(mg/kg)

8.1.

Melamin

 

8.1.1.

Gıda (41) (Bebek formülleri ve devam formülleri hariç)

2,5

8.1.2.

Bebek formülleri ve devam formüllerinin toz halde olanları

1,0

”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 31 inci ve 33 üncü dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve EK’e aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

 

“(31) Dioksinler; poliklorlu dibenzo-para-dioksinler (PCDDs) ve poliklorlu dibenzofuranların (PCDFs) toplamıdır. Dioksinler ve dioksin benzeri PCB’lerin toplamı ise; PCDDs, PCDFs ve dioksin benzeri PCB’lerin toplamıdır. Her bileşiğin toksik eşdeğerlik miktarlarının (TEQ) ayrı ayrı hesaplanmasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirilmiş olan WHO-toksik eşdeğerlik faktörleri (WHO-TEFs) kullanılır.

 

Benzer ya da aynı türden /çeşitlerden biri

TEF değeri

Benzer ya da aynı türden

/çeşitlerden biri

TEF değeri

Dibenzo-p-dioksinler (PCDD’ler)

2,3,7,8-TCDD

1,2,3,7,8-PeCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

 

 

1

1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,0003

Dioksin benzeri PCB’ler: Non-orto PCB’ler + Mono-orto PCB’ler

 

Non-orto PCB’ler

PCB 77

PCB 81

PCB 126

PCB 169

 

 

 

 

 

0,0001

0,0003

0,1

0,03

Dibenzofuranlar (PCDF’ler)

2,3,7,8- TCDF

1,2,3,7,8-PeCDF

2,3,4,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF

 

 

0,1

0,03

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,0003

 

Mono-orto PCB’ler

PCB 105

PCB 114

PCB 118

PCB 123

PCB 156

PCB 157

PCB 167

PCB 189

 

 

 

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

Kısaltmalar:T; Tetra/Dört, Pe; Penta/Beş, Hx; Hexa/Altı, O; Octa/Yedi,

                   CDD; Klorodibenzodioksin, CDF; Klorodibenzofuran, CB; Klorobifenil

”

“(33) Maksimum limit, yağ içeriği % 2’den daha az olan gıdalar için uygulanmaz. Bu gıdalar için, maksimum limit = o gıda için yağ üzerinden verilen maksimum limit x 0,02 formülü kullanılarak hesaplanır.”

“(41) Bu maksimum limit, melamin değeri 2,5 mg/kg’ı aşan ve cyromazine kullanımına izin verilen gıdalara uygulanmaz. Bu gıdalarda melamin değeri cyromazine için izin verilen MRL’i aşamaz.”

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)