16 Aralık 2012  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28499

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          14 Aralık 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-10419

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Aralık 2012 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                14 Aralık 2012

      B.01.0.KKB.01-06-386-728

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10419 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Aralık 2012 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI