15 Aralık 2012 Tarihli ve 28498 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi ile İlgili 2012/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri