6 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28489

CEZANIN KALDIRILMASINA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2012/82

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/1/2007 tarihli ve E:2006/98, K:2007/34 sayılı kararıyla, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen, Tunceli İli, Nazımiye İlçesi, Aşağıdoluca Mahallesi/Köyü, Cilt No: 22, Hane No: 64, Birey Sıra No: 2’de nüfusa kayıtlı, Yusuf ve Elif’ten olma, 1/7/1934 doğumlu, 37085172766 T.C. kimlik numaralı Ali ÇELİK’in kalan cezası, Adalet Bakanlığının 12/11/2012 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.07-102-0629-2011/3259/62996 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 6/6/2012 tarihli ve B.03.1.ATK.0.06.00.03-101.01.02-12/47490/6188-6185 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

5/12/2012

 

                                                                                                                                                Abdullah GÜL

                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI