6 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28489

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            5 Aralık 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-10146

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı”nı almak üzere; 6 Aralık 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  5 Aralık 2012

      B.01.0.KKB.01-06-377-714

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10146 sayılı yazınız.

             “Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı”nı almak üzere, 6 Aralık 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI