6 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28489

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            5 Aralık 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-10147

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 3/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10055 sayılı yazımız.

                         b) 3/12/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-375-709 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Aralık 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, program değişikliği nedeniyle Irak’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  5 Aralık 2012

     B.01.0.KKB.01-06/C-14-715

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 3/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10055 sayılı yazınız.

                         b) 3/12/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-375-709 sayılı yazımız.

                         c) 5/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10147 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın program değişikliği nedeniyle Irak’a gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI