2 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28485

YNETMELK

Kapadokya Meslek Yksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YKSEKOKULU ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kapadokya Meslek Yksekokulu Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 22 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bir dersten DC ve DD notlarndan birini alan renci o dersi koullu olarak baarm saylr. Mezuniyette koullu baarl notlarn, baarl kabul edilebilmesi iin rencinin genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir. Yksekokul Kurulu karar ile baz dersler iin DC ve DD ders notlar not ortalamasna baklmakszn baarsz saylabilir. Sz konusu derslerden DD veya DC notu alm olan renciler bu dersleri FD ve FF notu alm gibi tekrar almakla ykmldrler.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kapadokya Meslek Yksekokulu Mdr yrtr.