2 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28485

YNETMELK

Bilecik eyh Edebali niversitesinden:

BLECK NVERSTES YAZ OKULU YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilecik niversitesi Yaz Okulu Ynetmeliinin ad Bilecik eyh Edebali niversitesi Yaz Okulu Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri ile 17 nci maddesinde yer alan Bilecik ibareleri Bilecik eyh Edebali olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yaz okulunda, gz ve bahar yaryl programlarnda yer alan zorunlu ve semeli dersler alabilir. Yaz okulu, retim ylnn gz ve bahar yaryl dnda kalan ve yaz tatili aylar iinde uygulanabilecek bir retim programdr. Yaz okulu, niversitenin ilgili kurullarnn karar ile alabilir. Yaz okulu retim sresinden saylmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yaz okulunda alan her dersin haftalk ders saati, bir yaryldaki haftalk ders saatinin katn gemeyecek ekilde yaplr. Yaz okulu ders programlar blmlerce hazrlanr ve ilgili kurullar tarafndan onaylanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yaz okulunda bir dersin alabilmesi iin, o derse kaytl renci saysnn n lisans ve lisans programlarnda en az yirmi be, lisansst programlarnda en az be olmas gerekir. Bir derse kayt yaptran renci says elliden fazla ise, bu dersin paralel ubesi alabilir. Zorunlu hallerde bu saylar, niversitenin ilgili kurullarnca deitirilebilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) lgili kurullarca hakl ve geerli saylan bir nedenle yaryl ii snavlarna katlamayan rencilere mazeret snav alr. Ayn nedenle rencinin istei zerine ve ilgili kurullarn karar ile rencinin yaz okulu kayd iptal edilebilir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilecik eyh Edebali niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/2/2009

27131

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/8/2009

27335