2 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28485

YNETMELK

Bilecik eyh Edebali niversitesinden:

BLECK NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA
DA
R YNETMELK

MADDE 1 13/9/2008 tarihli ve 26996 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilecik niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin ad Bilecik eyh Edebali niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (), (i), (j) ve (m) bentleri ile 44 nc maddesinde yer alan Bilecik ibareleri Bilecik eyh Edebali olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Lisansst dersler iin btnleme snav hakk verilir.

d) Dersin retim yesi tarafndan hakl ve geerli grlen bir nedenle yaryl ii snavna giremeyen renciye mazeret snav hakk verilebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kredili bir dersin dnem sonu baar notu, ara snavlar ve/veya dnem ii almalar, dnem sonu snav ve/veya dnem sonu proje almas deerlendirilerek retim eleman tarafndan takdir verilir. rencilere aldklar kredili dersler iin, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen drtlk sistemdeki notlarn yzlk sistemdeki karlklar ile aadaki izelgeye gre harf notlarndan biri baar notu olarak verilir:

Baar Notu Katsays Katalog Deeri (puan)

AA 4.0 93,01-100,00

AB 3.7 83,67-93,00

BA 3.3 76,67-83,66

BB 3.0 69,67-76,66

BC 2.7 60,34-69,66

CB 2.3 56,61-60,33

CC 2.0 53,33-56,60

DC 1.5 49,00-53,32

DD 1.0 45,00-48,99

FF 0.0 44,99 ve aas

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilecik eyh Edebali niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/9/2008

26996

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/2/2010

27482

2-

24/9/2010

27709