1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet vesikalık fotoğraf,”

MADDE 2–  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim ve öğretim kurumları lisansı

MADDE 7 – Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılacak olan yarışmalara katılabilmek için öğrenci lisansı alınması gerekir.

Öğrenci lisansı için istenecek belgeler şunlardır;

a) Bağlı bulundukları eğitim kurumundan alacakları öğrenci olduklarına dair belge,

b) Sağlık izin belgesi,

c) 18 yaşından küçük olanlardan Ek-4’te yer alan veli izin belgesi,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı ile 2 adet fotoğraf.

Eğitim ve öğretim kurumları faaliyetin özelliğine göre başvurularda farklı belgeler isteyebilir.

İl müdürlüğüne yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere öğrenci lisansı elektronik ortamda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

Bu maddeye göre çıkarılan lisans numaraları elektronik ortamda verilebilir.

Lisansını bir yıldan fazla kullanacaklar her sezon il müdürlüklerine vize yaptırmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3’te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.

Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor kartı için gerekli belgeler şunlardır;

a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) T.C. kimlik numarası beyanı.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Tescil Süreleri, Yaş Sınırları, Asgari Lisans Çıkarma Yaşları, Vize ve Sezon Başlangıç ve Bitiş Tarihleri listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-3

 

TESCİL SÜRELERİ, YAŞ SINIRLARI, ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARI,

VİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

Federasyonlar

Tescil Süreleri

Serbest Transferde

Yaş Sınırları

Spora

Başlama Yaşı

Asgari Lisans Çıkarma Yaşları

Vize ve Sezon Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Erkek

Bayan

Erkek

Bayan

Atletizm Federasyonu

1

15

15

9

9

9

1 Ekim

30 Eylül

Badminton Federasyonu

1

17

17

5

5

6

1 Ocak

31 Aralık

Bedensel Engelliler Federasyonu

2

22

20

10

10

10

1 Temmuz

30 Haziran

Bilardo Federasyonu

1

-

-

 

10

 

10

10

1 Temmuz

30 Haziran

Bisiklet Federasyonu

1

17

17

10

10

11

1 Ocak

31 Aralık

Boks

Federasyonu

1

11

15

9

9

10

1 Ocak

31 Aralık

Buz Hokeyi Federasyonu

2

15

15

5

5

5

1 Temmuz

30 Haziran

Buz Pateni Federasyonu

2

12

11

3

3

5

1 Temmuz

30 Haziran

Hokey Federasyonu

1

18

18

6

6

6

1 Ekim

30 Eylül

Dağcılık Federasyonu

1

-

-

7

7

8

1 Temmuz

30 Haziran

Dijital Oyunlar Federasyonu

2

-

-

6

6

6

1 Temmuz

30 Haziran

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

 

1

 

 

15

 

 

-

 

 

6

 

6

8

1 Ocak

31 Aralık

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu

1

18

18

6

6

7

1 Temmuz

30 Haziran

Görme Engelliler  Federasyonu

2

22

20

10

10

10

1 Ocak

31 Aralık

Güreş Federasyonu

1

22

20

7

7

8

    1 Temmuz

30 Haziran

Halk Oyunları Federasyonu

1

-

-

6

6

6

1 Ocak

31 Aralık

Halter Federasyonu

2

22

20

9

9

11

1 Ocak

31 Aralık

Hava Sporları Federasyonu

1

10

10

5

5

7

1 Ocak

31 Aralık

Hentbol Federasyonu

2

22

20

7

7

9

1 Temmuz

30 Haziran

Herkes İçin Spor Federasyonu

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

1 Temmuz

30 Haziran

İşitme Engelliler  Federasyonu

 

2

 

22

 

22

Spor Dallarında

Uygulanan

Yaşlar

Spor Dallarında

Uygulanan

Yaşlar

1 Temmuz

30 Haziran

Judo Federasyonu

1

14

14

5

5

7

1 Ocak

31 Aralık

Kano Federasyonu

1

22

19

9

9

12

1 Ocak

31 Aralık

Karate Federasyonu

1

18

18

6

6

6

1 Ocak

31 Aralık

Kayak Federasyonu

2

20

20

6

6

8

1 Temmuz

30 Haziran

Kızak Federasyonu

1

16

16

8

8

9

1 Ocak

31 Aralık

Kick Boks Federasyonu

1

-

-

5

5

5

1 Ocak

31 Aralık

Masa Tenisi

Federasyonu

1

21

19

4

4

6

1 Temmuz

30 Haziran

Modern Pentatlon Federasyonu

1

-

-

6

6

7

1 Ocak

31 Aralık

Muay-Thai Federasyonu

1

10

10

5

5

5

1 Ocak

31 Aralık

Okçuluk Federasyonu

1

-

-

6

6

6

1 Temmuz

30 Haziran

Oryantiring Federasyonu

1

20

20

7

7

7

1 Temmuz

30 Haziran

Sutopu Federasyonu

2

20

18

6

6

8

15 Eylül

14 Eylül

Taekwon-Do Federasyonu

1

-

-

5

5

8

1 Ocak

31 Aralık

Triatlon Federasyonu

1

22

20

10

10

13

1 Aralık

30 Kasım

Üniversite Sporları  Federasyonu

-

-

-

-

-

-

1 Eylül

31 Ağustos

Voleybol Federasyonu

2

22

22

8

8

8

1 Temmuz

30 Haziran

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu

1

21

19

7

7

7

1 Ocak

31 Aralık

Wushu  Federasyonu

1

6

6

5

5

6

1 Ocak

31 Aralık

Yüzme Federasyonu

2

16

16

6

6

8

1 Ekim

30 Eylül

Özel Sporcular

Federasyonu

-

-

-

8

8

8

1 Ocak

31 Aralık