1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

YNETMELK

Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrlnden:

MADEN TETKK VE ARAMA GENEL MDRL TEFT KURULU

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 29/11/1993 tarihli ve 21773 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrl Tefti Kurulu Ynetmeliinin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 Snavn yaplaca yer ve gnler, snav konular, aranacak nitelikler, gerekli belgeler, bavuru yeri, ekli ve sresi, snav sonucunda alnacak mfetti yardmcs say, snf, unvan ve derecesi, KPSS taban puan, giri snav notlarnn deerlendirme yntemi belirtilerek Resm Gazete'de ve Trkiye genelinde yaynlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle snav tarihinden en az bir ay nce adaylara duyurulur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Snavn ald tarihte 35 yan doldurmam olmak,

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 3 Daire Bakan, Blge Mdr veya daha st grevlere ilikin kadrolarda en az 2 yl sreyle asaleten grev yapm olup halen Genel Mdrlkte almakta olanlardan bu Ynetmeliin yaym tarihinde Genel Mdrlkte en az 5 yl hizmeti bulunanlar, aylktan kesme ve daha ar disiplin cezas almam olmalar ve Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (h) bentlerinde saylan artlar tamalar halinde, bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren alt ay ierisinde mfetti veya bamfettilie atanabilirler.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Mdr yrtr.