1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARIN N CAM BUZ ZME VE BUU GDERME

SSTEMLER LE LGL TP ONAYI YNETMEL

(AB/672/2010)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmleri uyarnca, aralarn yapm ve kullanm bakmndan karayolu yapsna ve trafik gvenliine uyma zorunluluunu yerine getirmek zere, motorlu aralarn n cam buz zme ve buu giderme sistemleri ile ilgili hkmlerini ve bunlarn uygulanmasna ait usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, MARTOYun Ek IIsinde tanmlanan M1 kategorisi motorlu aralarn n cam buz zme ve buu giderme sistemleri ile ilgili AT Ara Tip Onay Belgesi verilmesine ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) Karayollar Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin (EU) 672/2010 sayl Reglasyonuna paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) MARTOYda yer verilen tanmlar bu Ynetmeliin uygulanmasnda da geerli olup, sz konusu tanmlara ek olarak bu Ynetmelikte geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Ara ana kumanda anahtar: Ara zerindeki elektronik sistemi, ara srcs olmakszn park edildiinde olduu gibi kapal durumdan normal alma durumuna getiren cihaz,

c) AT: Avrupa Topluluunu,

) Birincil referans iaretleri: Ara gvdesindeki veya ase zerindeki, boyutlu referans sistemi ierisindeki X, Y ve Z koordinatlar ara imalats tarafndan verilen delikler, yzeyler, iaretler veya dier tanmlayc iaretleri,

d) BM/AEK Reglasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile taraf olunan, Birlemi Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ulam Komitesince hazrlanan Tekerlekli Aralarn, Aralara Taklan ve/veya Aralarda Kullanlan Aksam ve Paralarn Mterek Teknik Talimatlarnn Kabul ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onaylarn Karlkl Tannmas Koullarna Dair Anlama ekinde yer alan teknik dzenlemeyi,

e) Buu: n cam i yzeyindeki youma katmann,

f) Buu giderme sistemi: n camn i yzeyindeki buunun giderilmesini amalayan sistemi,

g) Buusu giderilmi alan: n camn nceden buuyla kapl olan, sonrasnda ise su damlas veya herhangi bir su izi kalmayan kuru cam i yzeyini,

) Buz zme sistemi: n camn d yzeyindeki don veya buzun giderilmesini amalayan sistemi,

h) Buzu zlen alan: n camn d yzeyindeki kuru alan veya aracn n cam silecekleriyle silinebilecek olan erimi veya ksmen erimi slak buzla kapl d yzeyini,

) Gr alan A: BM-AEK Reglasyonu 43n Ek 18inin 2.2 nci maddesinde tanmlanan deney alan Ay,

i) Gr alan B: BM-AEK Reglasyonu 43n Ek 18inin 2.4.1 inci maddesinde tanmlanan alan hari tutmakszn, 2.4 nc maddesinde tanmlanan azaltlm deney alan Byi,

j) Koltuk srt tasarm as: R noktas veya oturma referans noktas boyunca uzanan bir dikey hat ile ara imalatsnn belirttii koltuk arkal tasarm pozisyonunda olan koltuk srt hatt arasnda llen ay,

k) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmelii (2007/46/AT)ni,

l) Motor: Sv veya gaz yaktla alan iten yanmal motoru,

m) Onay Kuruluu: Tip onayndan her ynyle sorumlu olan, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

n) n cam buz zme ve buu giderme sistemlerine gre ara tipi:

1) Buz zme ve buu giderme sistemlerinin karakteristikleri,

2) Gr alann etkileyebilecei iin srcnn 180 derecelik n serbest gr alannn d ve i tarafnn ekli ve dzeni,

3) n camn ekli, boyutu, kalnl ve zellikleri ile nasl monte edildii,

4) Azami oturma yeri says

gibi temel hususlarda farkllk gstermeyen aralar,

o) R noktas veya oturma referans noktas: Ara imalatsnn boyutlu referans sistemine gre her bir oturma pozisyonu iin tanmlad tasarm noktasn,

) Tip onay: Ara veya ayr teknik nite tipinin bu Ynetmelikte belirtilen hkmlere uygunluunu gsteren onaylama ilemini,

p) Tip onay belgesi: Onay Kuruluunun n cam buz zme ve buu giderme sistemlerine gre ara tipinin onaylandn resmi olarak bildirdii belgeyi,

r) boyutlu referans sistemi: Ek-2nin lave 2sinin hkmlerine gre dikey bir X-Z boylam dzlemi, yatay bir X-Y dzlemi ve dikey bir apraz Y-Z dzlemi ieren referans sistemi,

ifade eder.

n cam buz zme ve buu giderme sistemlerine gre bir aracn AT tip onay

MADDE 5 (1) malat veya yetkili temsilcisi bir aracn n cam buz zme ve buu giderme sistemleri ile ilgili AT Tip Onay iin bavuruyu Onay Kuruluuna yapar.

(2) Bavuru, Ek-1in Ksm 1inde belirtilen bilgi dokmanna uygun olarak dzenlenir.

(3) Ek-2deki ilgili artlar karlanyorsa, Onay Kuruluu, AT tip onay ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onay numaras verir. Ayn numara, baka bir ara tipine tahsis edilemez.

(4) nc fkrann amalar bakmndan Onay Kuruluu Ek-1in Ksm 2sindeki rnee uygun olarak oluturulmu AT tip onay belgesini onaylayarak bavuru sahibine verir.

Tip onaylarnn geerlilii ve kapsam geniletme

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelie gre ilk defa tip onay alacak aralar, 1/11/2012 tarihinden itibaren bu Ynetmelik artlarn salamak zorundadr.

(2) 21/1/2001 tarihli ve 24294 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn Cam Yzeylerinin Buz zme ve Buu Giderme Sistemleri ile lgili Tip Onay Ynetmelii (78/317/AT)ne gre aralara ve ayr teknik nitelere verilen onaylarn kapsam geniletmeleri, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Bunlar in Tasarlanan Rmorklar, Sistemler, Aksam ve Ayr Teknik nitelerin Genel Gvenlii ile lgili Tip Onay Ynetmelii (661/2009/AT)nin 13 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen tarihten sonra da devam eder.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik 1/11/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz