1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARDA KLMLENDRME SSTEMLERNDEN IKAN

EMSYONLARLA LGL TP ONAYI YNETMEL (2006/40/AT)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/4/2009 tarihli ve 27212 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarda klimlendirme Sistemlerinden kan Emisyonlarla lgili Tip Onay Ynetmelii (2006/40/AT)nin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) 31/12/2012 tarihinden itibaren 150nin zerinde kresel stma potansiyeline sahip florlu sera gaz ierecek ekilde tasarlanm iklimlendirme sistemleri ile tehiz edilmi olan ve ilk defa tip onay alacak bir ara tipine AT tip onay veya ulusal tip onay verilmez.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 31/12/2012 tarihinden itibaren geerli olmak zere, bu tarihten sonra tip onay alm olan aralara, 150nin zerinde kresel stma potansiyeline sahip florlu sera gaz ierecek ekilde tasarlanm iklimlendirme sistemleri taklamaz.

(2) 31/12/2012 tarihinde veya daha sonra tip onay alm olan aralara taklan iklimlendirme sistemlerine 150nin zerinde kresel stma potansiyeline sahip florlu sera gaz konulamaz. 1/1/2017 tarihinden itibaren ise, bu tarihten nce aralara taklm olan bu gazlarn bulunduu iklimlendirme sistemlerinin bu gazlarla yeniden dolumu hari olmak zere, tm aralardaki iklimlendirme sistemlerine 150nin zerinde kresel stma potansiyeline sahip florlu sera gaz konulamaz.

MADDE 3 Bu Ynetmelik 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/4/2009

27212