1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

KURUL KARARI

Basn ln Kurumu Genel Mdrlnden:

BASIN LN KURUMU TEKLNE DAR 195 SAYILI KANUN UYARINCA

YAYINLANACAK LN VE REKLMLAR LE BUNLARI YAYINLAYACAK

MEVKUTELER HAKKINDA 15/2/1977 TARHL VE 67 SAYILI

GENEL KURUL KARARININ BAZI MADDELERNN

DETRLMESNE DAR

GENEL KURUL KARARI

Karar No: 198 23 Kasm 2012

MADDE 1 Basn ln Kurumu Tekiline Dair 195 sayl Kanun Uyarnca Yaynlanacak ln ve Reklmlar ile Bunlar Yaynlayacak Mevkuteler Hakknda 15 ubat 1977 tarihli ve 67 sayl Genel Kurul Karar'nn 20 nci maddesine ikinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Gazetenin imtiyaz sahibi gerek kii ve/veya tzel kii ortaklar ile birinci derece kan ve sihri hsml bulunanlar (letiim Faklteleri veya dier Fakltelerin iletiimle ilgili blmlerinden mezun olanlar hari), ilgili gazetelerin asgari kadrolarnda yer alamazlar.

MADDE 2 Ayn Genel Kurul Kararnn 41 inci maddesine nc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmitir.

Kontrol Kurullarnn yapacaklar denetimlerin engellenmesi halinde, engelleyen gazetenin yaynlama hakk drlr. lgili gazetenin bavurusu zerine denetim yaplsa dahi yaynlama hakk den srede gazetenin yaynlayamad resm ilanlar iin telafi ilemi uygulanmaz.

Kontrol Kurullarnn yapaca denetimi engellemenin kesinlemi yarg karar ile mahkmiyete yol at durumlarda ilgili gazete yeni yayn saylr. Bu gazete 36 aylk bekleme sresine tabidir.

MADDE 3 Ayn Genel Kurul Kararna aadaki ekilde Geici Madde 1 eklenmitir.

GEC MADDE 1 bu Genel Kurul Kararnn 20 nci maddesinin nc fkras yrrle girdii tarihten nce asgari kadroda bulunan kiiler hakknda uygulanmaz.

MADDE 4 Bu Genel Kurul Karar yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Genel Kurul Kararn Basn ln Kurumu Genel Mdr yrtr.