1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

KURUL KARARI

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLL K TESSLERNN HAZ OLMALARI GEREKEN

TEKNK ARTLAR, KURULMALARI, LETLMELER VE

DENETLENMELERNE LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDAK YNETMELN 21 NC

MADDESNN UYGULANMASI LE

LGL TTN VE ALKOL

PYASASI DZENLEME

KURULU KARARI

Karar No : 7108

Karar Tarihi : 28/11/2012

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu;

A- 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayl Resm Gazetede yaymlanan Alkol ve Alkoll ki Tesislerinin Haiz Olmalar Gereken Teknik artlar, Kurulmalar, letilmeleri ve Denetlenmelerine likin Usul ve Esaslar Hakkndaki Ynetmeliin 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayl, 30/12/2003 tarihli ve 25332 sayl, 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayl, 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayl Resm Gazetelerde yaymlanan Ynetmeliklerle deiik 21 inci maddesi gereince 2013 ylnda, tesis kurma izni, retim izni ve proje tadilat izni bedellerinin aadaki ekilde uygulanmasn,

Tesis kurma izin bedeli, distile alkoll iki iletmelerinde her bin litre proje kapasitesi bana 62,78 TL; arap, meyve arab, aromatize arap, aromatize arap bazl iki ve aromatize arap kokteyli iletmelerinde, her bin litre proje kapasitesi bana 6,25 TL; bira iletmelerinde, her yz bin litre proje kapasitesi bana 313,98 TL olarak hesaplanr. Bavuru srasnda hesaplanan bedelin drtte biri, tesis kurma izni verilirken bakiyesi tahsil edilir.

retim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanr. Bu ekilde hesaplanan retim izin bedellerinin distile alkoll ikilerde 48.207,00 TLyi, arap ve birada 8.233,00 TLyi gemesi halinde, maktuen bu bedeller tahsil edilir. Proje tadilat izin bedeli ise, sadece kapasite artrm ve rn eitlemesinde, tesis kurma izin bedelinin uygun katlar eklinde hesaplanp izin verilmeden nce tahsil edilir.

B- Bu Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn,

Karar altna almtr.