1 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28484

KURUL KARARI

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLL KLERN VE DI TCARETNE LKN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA Y
NETMELN 14 NC VE GEC 5 NC

MADDELERNN UYGULANMASI LE LGL TTN VE

ALKOL PYASASI DZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 7108

Karar Tarihi : 28/11/2012

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulu;

A- 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Alkol ve Alkoll kilerin ve D Ticaretine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin geici 5 inci ve 6/7/2007 tarihli ve 26574 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Ynetmelikle deiik 14 nc maddeleri gereince 2013 ylnda, hizmet bedellerinin aadaki ekilde uygulanmasn,

Hizmet bedeli, bu Ynetmeliin 15 inci maddesi uyarnca dzenlenen aylk sat raporuna gre beher bin litre bana distile alkoll ikiler iin 48,20 TL, arap, meyve arab, aromatize arap, aromatize arap bazl iki ve aromatize arap kokteyli iin 7,13 TL, biralar iin 1,78 TLdir.

B- Bu Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn,

Karar altna almtr.