1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No              :  2012/73

İşyeri                     :  IC Çeşme Marina Yatırım Turizm İşletmeleri A.Ş.

                                  1016 Sok. No: 8 Çeşme/İZMİR

SGK Sicil No        :  1316679.035

Tespiti İsteyen      :  Liman-İş Sendikası

İnceleme                :  IC Çeşme Marina Yatırım Turizm İşletmeleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; çeşme marina sahasının marina hizmeti verilen bölüm ve ticari bölüm olarak ikiye ayrıldığı, adı geçen şirket tarafından ticari bölümde işçi çalıştırılmadığı ve herhangi bir faaliyette bulunulmadığı, marina hizmeti verilen bölümde ise yat limanı işletmeciliği yapıldığı, yatların denizde veya karada güvence altına alınması, elektrik su ve akaryakıt temin edilmesi, yat ile gelenlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: IC Çeşme Marina Yatırım Turizm İşletmeleri A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri uyarınca karar verilmiştir.