1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar No             :  2012/72

İşyeri                    :  Aves Depoculuk ve Antrepoculuk Hizmetleri A.Ş.

                                 Kazanlı Mah. 32960 Sok. No: 2 MERSİN

SGK Sicil No       :  1084910.033-1084914.033

Tespiti İsteyen     :  Petrol-İş Sendikası  

İnceleme               :  Aves Depoculuk ve Antrepoculuk Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin aynı adreste bulunan Mersin Doğu Terminali ve Mersin Batı Terminali işyerlerinde kara ve ağırlıklı olarak deniz yoluyla gelen petrol ürünlerinden benzin ve mazot dolum ve depolama işleri ile bitkisel ham yağ dolum ve depolama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol, kimya ve lastik” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Aves Depoculuk ve Antrepoculuk Hizmetleri A.Ş. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol, kimya ve lastik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.