1 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28484

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  30 Kasım 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-9999

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Aralık 2012 tarihinde İsveç’e gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        30 Kasım 2012

      B.01.0.KKB.01-06-372-706

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 30/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9999 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Aralık 2012 tarihinde İsveç’e gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI