28 Kasım 2012 Tarihli ve 28481 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/3913    Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 26’ncı Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3910    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2012/3942    Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—  Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

—  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/67)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/68)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/69)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/70)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/71)

—  Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/76)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri