27 Kasım 2012 Tarihli ve 28480 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2012/3959       Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

—  Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pazar Analizi Yönetmeliği

—  Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönetmeliği

—  Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/22)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/23)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/24)

 

DÜZELTME   25/11/2012 tarihli ve 28478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


26/11/2012 tarihli ve 28479 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Başbakanlığa ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.