27 Kasm 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28480

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/23)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Soruturma

MADDE 1 (1) Elpa Elastiki plikler Sanayi ve hracat A.. (Elpa) ile ahin Lateks Sanayi ve Tic. A.. (ahin) tarafndan yaplan bavuru zerine, Tayland Krall (Tayland) meneli vulkanize edilmi kauuktan iplik ve ipler (lateks iplik) iin 29/11/2011 tarihli ve 28127 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2011/23) ile balatlan damping soruturmas T.C. Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) erevesinde yrtlen damping soruturmas sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuruda bulunan Elpa Elastiki plikler Sanayi ve hracat A.. (Elpa) ile ahin Lateks Sanayi ve Tic. A.. (ahin) 2011 yl itibariyle soruturma konusu rnde Trkiye retiminin tamamn gerekletirdiinden, Ynetmeliin 20 nci maddesi gereince ikayetin yerli retim dal (YD) adna yapld tespit edilmitir. Soruturma esnasnda bu tespiti deitirecek herhangi bir somut bilgi alnmamtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn Bakanlka tespit edilen ithalatlarna, Taylandda yerleik bilinen ihracatlarna ve anlan lkede yerleik dier ihracatlara eriilebilmesini teminen bu lkenin Ankara Bykeliliine soruturma al teblii, ikyetin gizli olmayan zeti ve soru formlarna ilikin bildirim gnderilmitir.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannmtr. thalat ve soruturma konusu lkedeki retici/ihracatlarn sre uzatmna ynelik makul talepleri karlanmtr.

(3) YD soruturma sresi boyunca Bakanlk ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Soruturma konusu rnn ithalatn yapt tespit edilen ve kendilerine soru formu gnderilen ithalat firmalardan 6s soru formuna cevap vermitir.

(5) Soruturma konusu rnn Trkiyeye ihracatn gerekletiren Natural Rubber Thread Co. Ltd. (NRT) retici/ihracat soru formuna cevap vermi ve soruturma sresince ibirliinde bulunmutur. Ayn ekilde soruturma konusu rnn ihracats olan Longtex Rubber Industry Co. Ltd. (Longtex) ise retici/ihracat soru formuna cevap vermi, ancak firmann damping marj hesaplamasna esas tekil edecek verileri firma nezdinde yerinde dorulanamam ve firmann ibirliine gelmedii kabul edilmitir. Sz konusu firma ile soru formuna cevap vermelerine karn damping marj hesaplamalarna esas tekil edecek temel verilerin eksiklii nedeniyle ibirliine gelmedii deerlendirilen HV. Fila Co. Ltd ve Thai Filatex Co. Ltd. (Public) firmalar ve soru formuna cevap vermemi olan dier firmalar iin damping marj hesabna ynelik eldeki en iyi veriler kullanlmtr.

(6) Soruturmaya ilikin tespit ve bilgileri ieren Nihai Bildirim ilgili taraflarn bilgisine sunulmutur.

(7) lgili taraflarn nihai bildirime ilikin grlerini belirtmek iin ilettikleri sre uzatmna ilikin makul talepleri karlanmtr.

(8) Nihai bildirime ilikin olarak Taylandda yerleik bulunan retici/ihracat NRT firmas, YD, Tayland Ticaret Bakanl ve drt adet ithalat/kullanc firma gr bildirmitir.

(9) lgili taraflarn grlerinin karlkl ortaya konmas amacyla, Bakanlmz nezdinde 25/9/2012 tarihinde ilgili taraflarn temsilcilerinin katlm ile bir kamu dinleme toplants dzenlenmitir. Bahse konu toplant, Tayland Ankara Bykeliliine de bildirilmitir.

(10) Taraflarn soruturma boyunca ve nihai bildirim sonras ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, bu grlerin mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlarna bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir. Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nshalar, talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

Yerinde dorulama soruturmalar

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli reticiler Elpa ile ahinin stanbuldaki idari ofislerinde ve retim tesislerinde ve Taylandda yerleik retici/ihracat firma olan NRT nezdinde yerinde dorulama soruturmas gerekletirilmitir. Longtexin yazl olarak soru formuna verdii cevaplar firma nezdinde dorulanamamtr.

Soruturma dnemi

MADDE 6 (1) Damping belirlemesi iin 1/1/2011-30/9/2011 tarihleri aras soruturma dnemi (SD) olarak kabul edilmitir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz iin 1/1/2009-31/12/2011 tarihleri arasndaki dnem esas alnmtr.

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, 4007.00 gmrk tarife pozisyonu (GTP) altnda yer alan vulkanize edilmi kauuktan iplik ve iplerdir. Bu Teblide ksaca lateks iplik olarak adlandrlmaktadr.

(2) Lateks ipliin hammaddesi olan tabii lateks kauuk aalarndan toplanr ve doal yapsnda bulunan sudan arndrlr. Daha sonra kimyevi maddeler ve istenildiinde boya ile homojenletirilerek iplik retimine uygun hale getirilir. Karm basn altnda fkrtma teknii ile ince cam tpler vastasyla makinelere verilir. plikler su ve asit banyosundan getikten sonra kurutma frnlarna girer. Ardndan rnn kayganlnn arttrlmas ve kullanclar tarafndan daha rahat ileme alnmas iin zerine pudra ya da silikon uygulanr ve eritler haline getirilerek paketlenir.

(3) Yukarda da belirtildii zere lateks iplikler pudral ve silikonlu olmak zere iki tip olarak retilmekte olup, her iki tip iin de siyah ve beyaz renklerde retim yaplabilmektedir. nceliklerine gre deien lateks iplikler, 20-110 numaralar arasnda retilmekte olup, kullanm alanlarna gre kalnlk tercihi deimektedir. 20-40 aras olanlar mobilya sektrnde kullanlmakta olup, 90-110 aras olanlar i amar ve orap sektrnde kullanlmaktadr. Ara numaralar ise tekstil ve hazr giyim sektrnn eitli alanlarnda kullanlmaktadr.

(4) Nihai bildirim sonras alnan grlerde, silikonlu ve pudral lateks ipliklerin arasnda kalite farknn bulunduu, silikonlu olanlarn dayankllnn daha yksek olduu belirtilmitir. Dier taraftan, YDnin yalnzca pudral rettii vurgulanarak YDnin, rettii pudral lateks ipliklerde bile kalite skntsnn yaand iddia edilmitir. Bu balamda, ithalat/kullanc firmalardan zdedar Dokuma plik ve Tekstil San. Tic. Ltd. ti., silikonlu lateks iplikler ile pudral ipliklerin birbirleri yerine kullanlamayacan belirtmitir. Ayrca, dier firmalar ile birlikte pudral lateks ipliklerin kullanm esnasnda toz braktn, makine hatlar zerinde toz birikimine neden olarak makinelerin mrn ksalttn ve en nemlisi ii sal iin bir tehdit oluturduunu iddia etmilerdir.

(5) Dier taraftan, ithalat/kullanc firmalardan Simiteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. ti. makine teknolojileri nedeniyle retimlerinde sadece silikonlu lateks kullanabildiini dile getirmitir. YDnin sadece pudral tipte retim yapmas nedeniyle kendisinin dampinge kar nlemden muaf tutulmas gerektiini belirtmitir.

(6) NRT ve YD nezdinde yaplan yerinde dorulama soruturmalarnda silikonlu ve pudral lateks ipliklerin kalite olarak birbirlerinden farkl olmad tespit edilmitir. te yandan NRT, dnya lateks iplik retiminin daha ok pudral lateks iplik zerine olduunu ancak baz Avrupa lkelerinin, alma standartlarndan dolay zel olarak silikonlu lateks iplik sipari ettiklerini eklemitir. lkemizde byle bir standart belirlenmemi olup baz kullanc firmalar silikonlu lateks iplik, bazlar ise pudral lateks iplik tercih etmektedir.

(7) Dier taraftan, YD nezdinde yaplan yerinde dorulama soruturmas esnasnda YDnin tm kalnlklarda pudral lateks iplik rettii; silikonlu lateks iplik retebilecek yeterlilie sahip olduu; ayrca soruturma konusu rnde yaanan rekabetin fiyat temelinde olduu deerlendirilmitir.

(8) Yaplan incelemeler neticesinde, halihazrda Malezyaya kar uygulanan damping nlemine ilikin soruturmada olduu gibi YD tarafndan retilen lateks iplik ile Taylanddan ithal edilen rnn teknik/fiziksel zellikleri ve kullanm alanlar, birbirinin yerine geebilme zellikleri, datm kanallar, retici ve tketicinin rn alglamalar ve retim sreci hususlar bakmndan benzer zelliklere sahip olduu ve soruturmaya konu lkeden ithal edilen lateks ipliin YDnin rettii lateks iplik ile dorudan rekabet iinde bulunduu, bu nedenle Ynetmeliin 4 nc maddesi erevesinde benzer rn olarak kabul edilebilecei anlalmtr.

(9) Dier taraftan, soruturma konusu rn ile ilgili aklamalar genel ierikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

KNC KISIM

Dampinge likin Belirlemeler

BRNC BLM

Genel Bilgiler

Genel

MADDE 8 (1) Damping belirlemesi iin, 1/1/201130/9/2011 tarihleri aras SD olarak kabul edilmitir.

(2) Taylandda yerleik NRT iin yaplan damping belirlemesinde, firmann soru formuna verdii cevaplar ile yerinde dorulama esnasnda firma tarafndan salanan veriler esas alnmtr. Taylandda yerleik ibirliine geldii kabul edilmeyen dier retici/ihracat firmalar iin yaplan damping belirlemesinde ise eldeki en iyi veriler kullanlmtr.

(3) birliine gelen ve piyasa ekonomisi koullarnda faaliyet gsterdii kabul edilen retici/ihracat firma iin normal deer, ihra fiyat ve damping marj aada belirtildii ekilde tespit edilmitir.

(4) NRT firmas iin normal deer ve ihra fiyatnn nasl belirlendii ile damping marjnn nasl hesaplandna ilikin ayrntl bilgiler firma zel bildirimi ile nihai bildirimle e zamanl olarak ad geen firmaya gnderilmitir.

KNC BLM

Normal Deer

Temsil testi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 5 inci maddesi hkm gereince, ibirliine gelen retici/ihracat firmann mene lkedeki i piyasa satlarnn normal deer tespitinde kullanlp kullanlmayacann belirlenmesi iin rn tipleri baznda temsil testi uygulanmtr. Buna gre, benzer mal satlarnn miktar baznda Trkiyeye satlarn %5ini veya daha fazlasn oluturmas halinde normal deer, normal ticari ilem erevesinde kabul edilen i piyasa satlar esasnda, aksi halde oluturulmu normal deer esasnda belirlenmitir.

Normal ticari ilem testi

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 5 inci maddesi hkmleri gereince, ibirliine gelen retici/ihracat firmann mene lkedeki i piyasa satlarnn normal deer tespitinde kullanlp kullanlmayacann belirlenmesi iin rn tipleri baznda normal ticari ilem testi uygulanmtr. Buna gre;

a) Benzer rnn tip baznda arlkl ortalama net sat fiyatnn (indirimler, vergiler ve iadeler dlerek hesaplanm) arlkl ortalama birim maliyetinin zerinde olduu durumlarda normal deer;

1) Birim maliyetin zerindeki sat miktarnn rn tipinin toplam sat miktarnn %80ini veya daha fazlasn oluturmas halinde, soruturma dnemi boyunca gerekleen tm i piyasa sat ilemlerinin (krl ya da krsz) arlkl ortalamas esasnda,

2) Birim maliyetin zerindeki sat miktarnn rn tipinin toplam sat miktarnn %80inden daha azn oluturmas halinde ise soruturma dnemi boyunca gerekleen yalnzca krl i piyasa sat ilemlerinin arlkl ortalamas esasnda,

belirlenmitir.

b) Benzer rnn tip baznda arlkl ortalama net sat fiyatnn, arlkl ortalama birim maliyetinin altnda olmas halinde normal deer, soruturma dnemi boyunca krl i piyasa sat ilemlerinin arlkl ortalamas esasnda belirlenmitir.

c) Benzer rnnn tip baznda krl sat ilemi olmamas halinde normal deer, oluturulmu normal deer esasnda belirlenmitir.

piyasa satlarna dayanan normal deer

MADDE 11 (1) birliine gelen retici/ihracat firma iin Ynetmeliin 5 inci maddesi hkm gereince i piyasa satlarnn esas alnd hallerde normal deer, mene lkenin i pazarnda benzer rn iin normal ticari ilemler erevesinde bamsz alclar tarafndan denmi olan veya denmesi gereken fiyatlar esasnda belirlenmitir.

Oluturulmu deer

MADDE 12 (1) Oluturulmu normal deer, ibirliine gelen retici/ihracat firmadan temin edilen benzer rnn tip bazndaki imalat maliyeti ile sat, genel ve idari giderlerine makul oranda bir krn eklenmesi suretiyle hesaplanmtr.

(2) Nihai bildirim sonras ilgili taraflarca oluturulmu normal deer hesaplamalarna ilikin hususlar gndeme getirilmitir. Bu kapsamda, yaplan hesaplamalar birim maliyet esasnda yaplm olup, bu ve dier hususlara ilikin aklamalar firma zel nihai bildiriminde detayl olarak yer almaktadr.

NC BLM

hra Fiyat

hra fiyatnn belirlenmesi

MADDE 13 (1) hra fiyat, ihracat firmann Trkiyeye satlarnda bamsz alclarca fiilen denen fiyat esasnda belirlenmitir.

DRDNC BLM

Damping Marjlar

Fiyat karlatrmas

MADDE 14 (1) Adil bir karlatrmann yaplabilmesini teminen, normal deer ile ihra fiyat mmkn olduu lde fabrika k aamasna getirilerek ayn aamada karlatrlmtr.

(2) Ynetmeliin 10 uncu maddesi hkm gereince, ilgili taraflarca fiyat karlatrmasn etkiledii ileri srlen hususlar deerlendirilmi ve kalite snflandrmas, tama, sigorta, ykleme ve bindirme masraflar, paketleme giderleri, deme koullar, ticar aama farkll, indirim, geri deme, banka masraflar, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve hakl grlen ayarlamalar yaplmtr.

Damping marjlar

MADDE 15 (1) Ynetmeliin 11 inci maddesi hkm erevesinde damping marj, normal deer ile ihra fiyatlarnn arlkl ortalamalarnn karlatrlmas suretiyle hesaplanmtr.

(2) Buna gre, CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak hesaplanan damping marj ibirliinde bulunan NRT iin %4,37; soruturma konusu lkede yerleik ibirliinde bulunmad kabul edilen dier firmalar iinse %8,75tir.

NC KISIM

Zarara likin Belirlemeler

BRNC BLM

Dampingli thalat

thalatn hacmi ve geliimi

MADDE 16 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi erevesinde, soruturma konusu lke meneli ithalatn hacminde mutlak anlamda ya da Trkiye tketimine oranla nemli lde bir art olup olmad TK verileri esas alnarak incelenmitir. Zarar incelemesine esas dnem 2009-2011 yllar olarak belirlenmitir.

a) Maddenin Genel thalat

1) Maddenin genel ithalat, miktar baznda 2009 yl itibariyle 2.971 ton iken, 2010 ylnda 3.961 tona km ve 2011 ylnda 3.064 ton olarak gereklemitir. Ayn dnemde ithalat deer baznda 2009 yl itibariyle 9,6 milyon ABD Dolar iken, 2010 ylnda 16,1 milyon ABD Dolarna ykselmi ve 2011 ylnda 16,5 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir.

b) Maddenin Soruturma Konusu lkeden thalat

1) Maddenin soruturma konusu lkeden ithalat, miktar baznda 2009 yl itibariyle 2.619 ton iken, 2010 ylnda 3.595 tona km ve 2011 ylnda 2.906 ton olarak gereklemitir. Taylandn 2009 ylnda %88 olan genel ithalat iindeki pay, 2010 ylnda %91e ve 2011 ylnda %95e ykselmitir. Soruturmaya konu lkeden ithalat deer baznda 2009 yl itibariyle 8,2 milyon ABD Dolar iken 2010 ylnda 14,2 milyon ABD Dolarna ykselmi ve 2011 ylnda 15,5 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir.

c) Maddenin Dier lkelerden thalat

1) Maddenin dier lkelerden ithalat, 2009 yl itibariyle 351 ton iken, 2010 ylnda 367 tona km ve 2011 ylnda 158 tona gerilemitir. Dier lkelerin 2009 ylnda %12 olan genel ithalat iindeki pay, 2010 ylnda %9a ve 2011 ylnda Taylandn genel ithalat iindeki paynn artmasyla 2011 ylnda %5e geriledii grlmtr.

2) Sz konusu rn iin 29/01/2004 tarihli ve 25361 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2004/1 sayl Tebli ile bahse konu rnn Malezya meneli olanlarna ynelik %11,6-%16,9 arasnda deien oranlarda dampinge kar nlemi yrrle konulmutur. Uygulanmakta olan nlem, 18/06/2009 tarihli ve 27262 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2009/14 sayl Tebli ile tamamlanan nihai gzden geirme soruturmasyla yrrlkte kalmaya devam etmitir. Maddenin nleme tabi lke olan Malezyadan ithalat 2009 ve 2010 yl itibariyle 9 ton ve toplam ithalat iindeki pay %0,3 olup, ithalat 2011 ylnda durmutur.

) Maddenin Trkiye Toplam Tketimi indeki Paynn Seyri

1) Maddenin yurtii tketimi, YDnin yurtii satlar ile genel ithalatn toplanmas suretiyle hesaplanmtr. Bu erevede belirlenen toplam tketim endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 114e ykselmi ve 2011 ylnda 95 olarak gereklemitir.

2) 2009-2011 yllar arasnda, YDnin pazar pay %52den %48e derken, dier lkelerden yaplan ithalatn pazar pay %6dan %3e dm; dampingli ithalatn pazar pay ise %42den %49a kmtr.

thalat fiyatlarnn geliimi

MADDE 17 (1) TK verileri esas alnarak yaplan incelemede, dampingli ithalatn ortalama fiyat CIF baznda 2009 ylnda 3,14 ABD Dolar/kg. iken, 2010 ylnda 3,97 ABD Dolar/kg ve 2011 ylnda hammadde fiyatlarndaki arttan dolay 5,32 ABD Dolar/kga ykselmitir.

(2) Dier lkelerden yaplan ithalatn fiyatlar ise CIF baznda 2009 ylnda 3,97 ABD Dolar/kg iken, 2010 ylnda 4,93 ABD Dolar/kg ve 2011 ylnda hammadde fiyatlarndaki arttan dolay 6,85 ABD Dolar/kg olarak gereklemitir.

(3) Zarar inceleme dnemi boyunca dampingli ithalatn ortalama fiyatlar, dier lkeler meneli ithalatn ortalama fiyat seviyesinin altnda kalmtr.

Dampingli ithalatn yerli retici fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 18 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesinin ilgili hkmleri erevesinde dampingli ithalatn YDnin sat fiyatlar zerindeki etkisi deerlendirilirken ibirliine geldii kabul edilen ihracat firma verileri ve TK ithalat istatistikleri baznda fiyat krlmas ve fiyat basks hesaplanmtr.

Fiyat krlmas

MADDE 19 (1) Fiyat krlmas, ithal rn fiyatlarnn Trkiye piyasasnda YDnin yurtii sat fiyatlarnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir.

(2) Bu erevede hesaplanan fiyat krlmas CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak 2009 ylnda %16, 2010 ylnda %15 ve 2011 ylnda %3 olarak gereklemitir. Taylandda yerleik ibirliine gelen ihracat NRT iin ise fiyat krlmas soruturma dneminde %3 olarak hesaplanmtr.

Fiyat basks

MADDE 20 (1) Fiyat basks, dampingli ithalat fiyatlarnn Trkiye piyasasnda YDnin olmas gereken sat fiyatnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir.

(2) Buna gre, Tayland meneli rnler iin CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak 2009 ylnda %18, 2010 ylnda %20 ve 2011 ylnda ise %16 fiyat basks hesaplanmtr. Taylandda yerleik ibirliine gelen NRT iin ise fiyat basks soruturma dneminde %16 olarak hesaplanmtr.

KNC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 21 (1) YDnin ekonomik gstergelerinin incelenmesinde, Trkiye retiminin tamamn gerekletiren Elpa ile ahinin soruturma konusu rne ait 2009-2011 yllar verileri esas alnmtr. Ynetmeliin 17 nci maddesi hkmleri erevesinde, dampingli ithalatn YDnin ekonomik gstergeleri zerindeki etkisinin tespiti amacyla, zarar dnemi ierisinde YDnin retim, sat, pazar pay, yurtii fiyatlar, kapasite, kapasite kullanm, maliyetler, stoklar, istihdam, cretler, verimlilik, nakit ak, yatrmlardaki art, krllk, byme, sermaye art, net dnem kr/zarar gstergeleri analiz edilmitir.

(2) Sz konusu dnem iin yaplan zarar analizinde eilimi grebilmek amacyla TL bazndaki veriler TK tarafndan hesaplanan yllk ortalama retici fiyatlar endeksi kullanlarak enflasyondan arndrlm, reel hale getirilmi ve 2009 yl baz alnarak endekslenmitir.

a) retim

1) YDnin ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan retim miktar endeksi 2010da 98e, 2011de ise 92ye dmtr.

b) Satlar

1) YDnin ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan yurtii sat miktar endeksi 2010da 97ye, 2011de ise 88e dmtr.

c) hracat

1) YDnin ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan ihracat miktar endeksi 2010da 182ye ykselmi, 2011de ise ayn seviyeyi korumutur.

) Pazar Pay

1) YDnin ilgili rnde hesaplanan pazar pay endeksi, 2009 ylnda 100 iken, 2010da 85e, 2011de ise 92ye gerilemitir.

d) Yurtii Fiyatlar

1) YDnin ilgili rnde arlkl ortalama yurtii birim sat fiyat endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 112ye, 2011de ise 134e ykselmitir.

e) Maliyetler

1) YDnin ilgili rnde arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 116ya, 2011de ise 158e ykselmitir.

f) Stoklar

1) YDnin ilgili rnde 2009 yl stok miktar dzeyi endeksi 100 iken, 2010da 75e, 2011de ise 74e dmtr.

g) Kapasite ve Kapasite Kullanm Oran (KKO)

1) YDnin kapasitesi, ilgili rn iin 2009-2011 yllar arasnda deimezken, KKO endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 98e, 2011de ise 92ye gerilemitir.

) stihdam

1) YDnin ilgili rnde direkt ii says endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 117ye ykselmi, 2011de ise 110a gerilemitir. dari personel say endeksi ise 2009 ylnda 100 iken, 2010da 111e, 2011de ise 116ya ykselmitir.

h) cretler

1) YDnin ilgili rn retiminde alan iilerinin aylk giydirilmi brt cret endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 97ye gerilemi, 2011de ise 120ye ykselmitir.

) Verimlilik

1) YDnin ilgili rn retiminde alan ii bana verimlilik endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 84e, 2011de ise 83e dmtr.

i) Krllk

1) YDnin ilgili rnde toplam krllk endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 71e dm, 2011de ise -142 olarak gereklemitir.

j) Nakit Ak

1) YDnin ilgili rn iin nakit ak endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 79a gerilemi, 2011de ise -79 olarak gereklemitir.

k) Net Krllk, zkaynaklarn Krll

1) YDnin btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 ylnda 100 olan net krllk endeksi (Net Kr/Net Sat), 2010da 20ye, 2011de ise -68e gerilemitir. Bunun yannda YDnin 2009 ylnda 100 olan zkaynak krllk endeksi (Kr/zkaynak), 2010da 20ye, 2011de ise -51e gerilemitir.

l) Byme

1) YDnin btn faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif bykl endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 101e, 2011de ise 104e ykselmitir.

m) Sermaye Art

1) YDnin btn faaliyetleri ile ilgili olarak, zsermaye byklk endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010da 118e ykselmi, 2011de ise 104e gerilemitir.

n) Yatrmlardaki Art

1) YD zarar inceleme dnemi boyunca herhangi bir yenileme ve tevsi yatrm yapmamtr.

Deerlendirme

MADDE 22 (1) YDnin, zarar dnemine ilikin ekonomik gstergelerinin incelenmesi sonucunda, sz konusu dnem boyunca verilerinde bozulma yaand ve soruturma konusu lkeden yaplan ithalatn nemli lde artt grlmtr. Sz konusu lkeden yaplan ithalatn dampingli fiyatlarla gerekleiyor olmas nedeniyle YDnin sat miktarnn azalmas ve bunun sonucunda pazar pay kayb yaad grlmtr. te yandan, YDnin retiminde yaanan d ile kapasite kullanmnn ve verimliliinin dm olduu grlmtr.

(2) Sz konusu dnemde Tayland meneli ithalatn fiyatlarnn YDnin sat fiyatlarn krd ve gerekleen fiyat basks nedeniyle YDnin sat fiyatlarndaki artn birim ticari maliyetlerindeki art karlayacak seviyede olmad anlalm olup, YDnin rn krll ve nakit aknda ciddi bozulmalar yaand belirlenmitir.

(3) Firma geneli gstergeler deerlendirildiinde ise, soruturma konusu rnn YDnin ana faaliyet alann oluturmas nedeniyle sz konusu gstergelerde yaanan bozulmalarn byk bir blmnn lateks ipliine ynelik retim ve sat faaliyetlerinden kaynakland anlalmtr. Bu balamda, YDnin net satlarnda d yaanm olup net dnem kr ile zkaynak krllnda ciddi bozulma yaand grlmtr.

DRDNC KISIM

Dier Hususlar

Nihai bildirim sonras gndeme getirilen hususlar

MADDE 23 (1) Tan Pazarlama ve D Ticaret A.. Trkiye lateks iplik piyasasnda yaanan durgunluun tercihlerin spandeks rnne kaymas nedeniyle yaandn iddia etmekle birlikte bunu desteleyecek herhangi bir bilgi ve belge sunmamtr. Ayrca, incelenen dnemde Taylanddan yaplan ithalat art gstermitir.

BENC KISIM

Dampingli thalat ile Zarar Arasndaki Nedensellie likin Belirlemeler

Dampingli ithalatn etkisi

MADDE 24 (1) Soruturmaya konu lkeden yaplan toplam ithalatn 2009 ylna gre 2011 ylnda miktar ve deer baznda artt ve yurtii piyasadan ald pazar paynn dier ihracat lkeler ve YD aleyhine ykseldii grlmektedir. 2009-2011 yllarn kapsayan zarar dneminde YDnin ve dier ihracat lkelerin i piyasadaki pazar pay srasyla %4 ve %3 derken, ayn dnemde dampingli ithalatn pazar pay %7 artmtr.

(2) Dier taraftan, zarar dnemi boyunca soruturmaya konu lke meneli dampingli ithalat fiyatlarnn YD fiyatlarn krd ve basklad, bu nedenle YDnin ekonomik gstergelerinde dampingli ithalattan kaynakl olumsuzluklarn olutuu belirlenmitir.

(3) Bu tespitler nda, YDdeki olumsuz gelimelerin dampingli ithalatla ezamanl grlmesi sebebiyle, YDde grlen zarar ile dampingli ithalat arasnda illiyet ba olduu sonucuna varlmtr.

Dier lkelerden ithalat

MADDE 25 (1) Dier lkelerden yaplan ithalat, 2009-2011 dneminde miktar baznda nemli oranda azalm ve sz konusu lkelerin Trkiye piyasasndaki pazar paylar nemli lde dmtr. te yandan dier lkelerin ortalama ithalat birim fiyatlar zarar inceleme dnemi boyunca soruturmaya konu lke meneli fiyatlarn zerinde seyretmitir.

Dier unsurlarn etkisi

MADDE 26 (1) Ynetmeliin 17 nci maddesi hkmleri uyarnca, soruturma konusu lke meneli dampingli ithalattaki geliim ile sz konusu ithalatn fiyatlarnn YD zerindeki etkisinin yan sra, YDde zarara yol aabilecek dier olas unsurlar incelenmitir. Bu kapsamda, inceleme dneminin sonunda pazarn daralmasna kaynak tekil edebilecek unsurlar arasnda olduu iddia edilen tketicinin lateks iplik yerine spandeks rnne ynelmesi ile hammadde fiyatlarndaki artn dampingli ithalatn zarar zerindeki olumsuz etkisine ynelik tespitleri deitirebilecek nitelikte olmad deerlendirilmitir.

ALTINCI KISIM

Sonu

Karar

MADDE 27 (1) Soruturma sonucunda dampingin, yerli retim dalnda zarar ve her ikisi arasnda illiyet bann mevcut olduu tespit edilmi olup, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Bakann onay ile aada tanm ve menei belirtilen eyann Trkiyeye ithalatnda karsnda belirtilen oranlarda dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

 

GTP

Eyann Tanm

Mene lke

Firma

Dampinge Kar
nlem (CIF %)

4007.00

Vulkanize edilmi kauuktan iplik ve ipler

Tayland

Natural Rubber Thread Co., Ltd.

% 4,37

Dierleri

% 8,75

 

Uygulama

MADDE 28 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karlarnda gsterilen oranda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.