27 Kasm 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28480

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/22)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) Hindistan ve in Tayvan (Tayvan) meneli poliesterlerden tekstre iplikler iin 27/6/2000 tarih ve 24092 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2000/7) ile yrrle konulan dampinge kar nlemlerin, 21/12/2006 tarih ve 26383 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2006/31) ile tamamlanan nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) sonucunda uygulanmasna devam edilmesi uygun grlmtr.

(2) Uygulanmakta olan bahse konu nlemlerin yrrlkten kalkma sresinin bitiminden nce, thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin 35 inci maddesinin ikinci fkras hkmnce 24/12/2010 tarih ve 27795 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2010/30) ile mevcut nlemlerin yrrlkten kalkaca ve ilgili rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile NGGS almas talebinde bulunabilecekleri duyurulmutur.

(3) Yerli retim dal adna hareket eden Suni ve Sentetik plik reticileri Birlii (SUSEB) tarafndan Hindistan ve Tayvan meneli rnler iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya yeniden tekrarna yol aaca iddias ile yaplan bavuru zerine 29/11/2011 tarih ve 28127 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2011/22) ile balatlan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

(4) Gney Koreye ynelik nlem, 5 yllk sre sonunda yrrlkten kalkmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca bavuru, yerli retim dal adna yaplm ve bu balamda bavuruda bulunan reticilerin yerli retim daln temsil niteliini haiz olduklar anlalmtr. Soruturma esnasnda bu tespiti deitirecek herhangi bir somut bilgi alnmamtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanmas ve deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, ilgili soru formlar, soruturma al Teblii ve bavurunun gizli olmayan zetine ulamalarn salamak iin, sz konusu rnn tespit edilen ithalatlarna, Hindistan ve Tayvanda yerleik bilinen retici/ihracatlara ve ayrca anlan lkelerde yerleik dier retici/ihracatlara iletilebilmesini salamak amacyla Hindistann Ankara Bykelilii ile Taipei Ekonomi ve Kltr Misyonuna soruturma alna ilikin bildirim yaplmtr.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannm olup, taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr. Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan zetleri talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

(3) Yerli retim dal soruturma sresince Bakanlk ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Ayrca, soruturma dneminde ithalat gerekletirdii tespit edilen ve kendilerine soru formu gnderilen ithalat firmalarn 10undan cevap alnmtr.

(5) retici-ihracat soru formuna cevap veren ve soruturma sresince ibirliinde bulunan retici-ihracat firmalar, Hindistanda yerleik Reliance Industries Ltd, Indorama Synthetics (I) Ltd, Supertex Inc., Welspun Syntex Ltd., Sanathan Textiles Pvt Ltd, JBF Industries Ltd, Dodhia Synthetics Ltd, Alok Industries ve Modern Petrofilsdir. Shubhalakshmi Polyesters Ltd. firmas tarafndan gnderilen yantn deerlendirilmesi neticesinde firmann soru formunu nemli lde yantsz brakt anlaldndan ad geen firma ibirliine gelmemi saylmtr.

(6) Soru formuna yant verme sresinin sona ermesinden sonra soru formuna yantn gnderen Wellknown Polyester Ltd. firmasnn yantlar deerlendirilmeye alnmam, ad geen firma ibirliine gelmemi saylmtr.

(7) Tayvanda yerleik retici/ihracat firmalardan ibirliine gelen olmamtr.

(8) Ynetmeliin 25 inci maddesi uyarnca, soruturma sonucundaki belirlemelere esas tekil eden bilgi, belge ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim ibirliinde bulunan ithalatlar, Hindistanda yerleik retici/ihracatlar ile sz konusu lkelerin resmi temsilciliklerine iletilmi olup kart gr ve deerlendirmelerini iletmeleri iin makul sre tannmtr.

(9) Soruturma sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi, bulgu, tespit ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim; soruturma konusu lkelerin Ankara Bykelilikleri ile soruturma srasnda gr bildiren retici/ihracatlar, ithalatlar ve yerli retim dalna iletilmitir. Nihai bildirime ilikin kendisine bildirim yaplm olan 2 retici/ihracat ve 4 yerli retici firmadan nihai bildirimde yer alan hususlara ilikin gr alnmtr.

(10) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlara bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde, yerli reticilerden Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A..nin Bursada bulunan retim tesislerinde yerinde dorulama soruturmas gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti iin 1/1/200930/9/2011 arasndaki dnem gzden geirme dnemi olarak belirlenmitir.

KNC KISIM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn Hindistan ve Tayvan meneli 5402.33 gmrk tarife pozisyonu (GTP) altnda yer alan poliesterlerden tekstre ipliklerdir.

(2) Yerli retim dal tarafndan retilen poliesterlerden tekstre iplikler ile soruturma konusu lkeler meneli poliesterlerden tekstre ipliklerin benzer rn olduu tespiti mevcut nlemin yrrle girmesini salayan soruturmada (esas soruturmada) yaplmtr. Bu soruturmada ise gerek yerli retim dal tarafndan retilen gerekse soruturma konusu lkelerden Trkiyeye ihra edilen poliesterlerden tekstre ipliklerin ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn alglamas ve birbirini ikame edebilmeleri asndan benzer rn olma durumunu ortadan kaldracak bir deiiklik olduuna dair herhangi bir gr alnmamtr.

(3) Bu nedenle, Hindistan ve Tayvan meneli soruturma konusu rn ile yerli retim dal tarafndan retilen poliesterlerden tekstre ipliklerin benzer rn olduu tespiti geerliliini korumaktadr.

(4) Soruturma konusu eya ile ilgili aklamalar genel ierikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC KISIM

Dampingin Devam Etmesi veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

BRNC BLM

Genel

Genel

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde, soruturma kapsamnda yeni damping marj hesaplanmam, nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

KNC BLM

Tayvan

nleme tabi lkede sektrn durumu ve kapasite fazlas

MADDE 9 (1) Polyester ve Hammaddeler (Polyester & Raw Materials-PCI) dergisinin ubat 2011 saysnda, Tayvan polyester sanayinin 2010 ylnda parlak bir dnem geirdii ve yaklak 300.000 tonluk retim art ile yllk 2.800.000 tonluk bir retim miktarna ulat ifade edilmektedir. Her ne kadar bu veri iplik haricindeki sektrleri de ieriyor olsa da bu retim artnn tm sektrlerde grlen bymeden kaynakland da belirtilmektedir.

(2) Derginin ayn saysnda, polimer retiminde 2011 ylnda da 200.000 tonluk bir artn muhtemel olduu ifade edilmekte ve bu artn Lea Lea ve Far Eastern gibi firmalarn retimlerindeki arttan kaynaklanaca ifade edilmektedir. Her iki firma da tekstrize iplikte Tayvanda yerleik retici/ihracatlar arasnda yer almaktadr. Derginin Mart 2011 saysnda da 2011 ylndaki polyester retim kapasitesindeki artn son on yln en byk kapasite art olaca ifade edilmektedir.

(3) PCI dergisinin Haziran 2011 saysnda ise aralarnda Tayvann da bulunduu iplik ihracats lkelerin Hindistan ve in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli ihracat nedeniyle ihra pazarlarnda ciddi bir rekabet sorunuyla karlaabilecei ifade edilmektedir.

(4) Chemical Fiber International dergisinin Mart 2010 saysnda ise Tayvanda yerleik Nan-Ya firmasnn polyester iplik retiminde dnyann en byk dokuzuncu firmas konumunda olduu ifade edilmektedir. Dergide ayrca tekstre iplik makinelerinin dnya sevkiyat rakamlar da verilmitir. Buna gre Tayvan 2007de 2.040, 2008 ylnda 2.568 ve 2009 ylnda da 2.040 adet tekstre iplik makinesi almtr. Bu erevede, Tayvan 2009 ylnda dnyada yaplm olan tekstre iplik makinesi yatrmlarnn %8ini gerekletirmi olup yatrm yapan lkeler arasnda dokuzuncu srada yer almaktadr.

(5) Bununla beraber, Tayvann Uluslararas Ticaret Merkezinden (International Trade Center-ITC) derlenen 2010 yl ihracat istatistiklerine bakldnda ad geen lkenin 161.467 tonluk tekstre iplik ihracat ile dnya ihracat ierisinde %12lik payla nc srada yer ald grlmektedir. Bu veri Tayvann nlem konusu rndeki kurulu kapasitesinin ve ihracat yeteneinin nemli bir gstergesi niteliindedir.

nleme tabi lkenin dier lke pazarlarndaki durumu

MADDE 10 (1) ITC verilerine gre, Tayvann en ok ihracat yapt lkelerin banda HC, Japonya ve Vietnam gelmektedir. Tayvann Japonyaya yapm olduu ihracat 2009 ylnda 16.211 ton iken 2011 ylnda 23.072 tona ykselmitir. te yandan, Vietnama yaplan ihracat 2009 ylnda 24.698 ton iken bu rakam 2011 ylnda 22.138 tona dmtr. HCye yaplan ihracatta ise ciddi bir d yaanm olup 2009 ylnda 34.886 ton olan tekstre iplik ihracat 2011 ylnda 23.884 tona dmtr. Tayvann toplam tekstre iplik ihracat rakamlarna bakldnda ise, 2009 ylnda 190.752 ton olan ihracatn 2011 ylnda 148.376 tona dt gzlemlenmektedir. 2007-2011 yllar arasndaki dnemde Tayvann toplam ihracat %51 orannda gerileyerek 223.424 tondan 148.376 tona gerilemitir. hracatta yaanan bu gerilemenin Tayvanda ciddi dzeyde bir atl kapasite sorununa yol at deerlendirilmektedir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 11 (1) Trkiye Avrupa Birlii (AB)nin en nemli tekstil tedarikilerinden biri olup makine park ve yatrmlar ile tekstil ve hazr giyimde dnyadaki nemli lkelerden biri olmaya devam etmektedir. Ayrca, bata HC olmak zere Uzak Doudaki dier nemli tekstil reticilerinin hammadde retimlerini arttrarak kendi kendine yeterli hale gelmeye balamasyla uluslararas rekabet zorlam, daralan yurtd pazar paylar bu lkelerdeki reticilerin daha rekabeti fiyatlandrma politikalar benimsemelerine yol amtr. Bu nedenle, Tayvan iin AB pazarna yaknl ve nemli bir tekstil ve hazr giyim tedarikisi olmas nedeniyle Trkiye pazarnn nemini koruduu, btn bunlarn yan sra, Trkiye pazarnn rekabet artlarnn, datm ve pazarlama kanallarnn Tayvanl retici/ihracatlar tarafndan iyi bilinmesinin Trkiyeyi bu retici/ihracatlar iin cazip kld deerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen fiyat unsuru

MADDE 12 (1) Yerli retim dal yaygn olarak kullanlan bir teknoloji ile retim yapmakta olup ithalat firmalara gnderilen soru formlarna gelen cevaplardan yerli rn ile nlem konusu rn arasnda kalite ynnden bir fark bulunmad anlalmaktadr. Ayrca, ithalat firmalardan gelen cevaplardan anlald zere talebi etkileyen ana unsurun rekabet avantaj elde etmek amacyla fiyat olduu sonucu ortaya kmaktadr. Dampingli ihracatn fiyatlarn etkileyen ana unsur ise dnyada ayn olan hammadde fiyatlar ve artan rekabet ortamdr. Tayvann toplam ihracatndaki azalma ile birlikte kapasite kullanm orann etkin bir seviyede tutma sorunuyla karlamas nedeniyle, hammadde fiyatlarnn sabit kalmas durumunda bu lkenin pazar payn arttrabilmek ve mevcut pazar payn koruyabilmek adna fiyatlarn arttrma kabiliyetinin zayflayaca ve bu koullarn Tayvanl reticileri dampingli ihracat yapmaya yneltecei deerlendirilmektedir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar

MADDE 13 (1) Mevcut nleme esas tekil eden soruturma esnasnda tespit edilen damping marjlar, firmalarn nlemin yrrlkten kalkmas halindeki muhtemel davranlarn yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan dikkate alnmtr. Buna gre, esas soruturma srasnda Tayvanl retici-ihracat firmalar iin tespit edilen damping marjlar CIF bedelin %9,9u ile %28,6s arasnda deien nemli dzeylerdedir.

Dier lkelerce uygulanmakta olan dampinge kar nlemler

MADDE 14 (1) Tayvana kar Arjantin tarafndan 14/5/2010 tarihinden itibaren FOB bedelin %6,7si orannda dampinge kar vergi uygulanmaktadr. Bu nlem, Tayvann sadece lkemize deil dier lkelere de dampingli ihracat yaptn ve yukardaki deerlendirmelerin tutarl olduunu, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda benzer eilimin devam etmesinin muhtemel olduunu ortaya koymaktadr.

birliinin olmamas

MADDE 15 (1) Trkiyeye yaplan ihracatn devam etmesine karn soruturma srasnda gnderilen soru formlarna yant alnmam olmas nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingli ihracatn devam etmesinin veya yeniden ortaya kmasnn muhtemel olduunu gstermektedir.

NC BLM

Hindistan

nleme tabi lkede sektrn durumu ve kapasite fazlas

MADDE 16 (1) PCI dergisinin ubat 2011 saysnda Hindistan polyester sanayinin yksek talep nedeniyle 2010 ylnda gl bir byme kaydettii ve 500.000 tonun zerinde bir retim artnn yaand ifade edilmekte, 2011 ylnda da bymenin devam etmesinin beklendii belirtilmektedir. Derginin Haziran 2011 saysnda da Hindistann polyester retim kapasitesinde yllk bazda 400.000 tonluk bir artn yaand, 2011in ikinci yarsnda HC ile birlikte toplam kapasite artnn bir milyon tondan fazla olaca kaydedilmektedir. Bu kapasite artnn byk ksmnn ise polyester iplik retimine ynelik olduu ifade edilmektedir.

(2) Reliance firmas nihai bildirime ilikin yantnda, yukarda kullanlan verilerin tekstre iplik retimine zg olmadn belirterek polyester sektrnn tamamna ilikin veriler kullanlarak deerlendirme yaplmasna itiraz etmitir. Bununla beraber, nihai bildirimde yer verilen yukardaki rakamlar Hindistandaki polyester sanayinin geliimini gstermesi bakmndan nem arz etmektedir. te yandan, nihai bildirimde de ifade edildii zere sz konusu sektr verilerinin nemli bir ksmnn polyester iplik retiminden kaynakland grlmektedir. Dolaysyla, polyester sanayine ilikin olsa da sz konusu verilerin polyester iplik retimindeki byme eilimini de yanstt dnlmektedir.

(3) te yandan, Chemical Fiber International dergisinin Mart 2010 saysnda ise Hindistanda yerleik Reliance firmasnn dnyann en byk polyester iplik reticisi olduu ifade edilmektedir. Dergide yer alan verilere gre Reliance firmasnn Hindistanda gerekletirdii yllk retim miktar 2010 ylnda 830.000 ton seviyesindedir. Derginin Ekim 2010 saysnda ise Hindistann tekstre etme nitesi (spindle) ithalatnda HCden sonra dnyada ikinci srada yer ald belirtilerek, Hindistann 2007 ylnda 57.328 adet, 2008 ylnda 45.060 adet ve 2009 ylnda ise 41.552 adet spindle tedarik ettii ifade edilmektedir. Buna gre Hindistann dnya spindle sevkyatlarndaki pay %16 seviyesindedir. Bu oran Hindistandaki yatrmlarn bykln gstermesi asndan nem arz etmektedir.

(4) Ayrca, Hindistann ITCden derlenen 2010 yl ihracat istatistiklerine bakldnda ad geen lkenin 199.848 tonluk ihracat ile dnya ihracat ierisinde %15lik payla ikinci srada yer ald grlmektedir.

(5) Welspun firmas nihai bildirime ilikin yantnda, nihai bildirimde ilgili taraflardan alnan veriler yerine nc taraflardan elde edilen verilerin kullanlmasna itiraz etmitir. Buna karlk, nleme tabi lke genelinde sektrn durumu ve kapasite fazlasna ilikin doru bir deerlendirme yaplabilmesi iin gvenilir, tm taraflarca ulalabilir ve bamsz kaynaklardan derlenen verilerden yararlanlmasnn uygun olduu dnlmektedir.

nleme tabi lkenin dier lke pazarlarndaki durumu

MADDE 17 (1) ITCden derlenen veriler nda Hindistann en ok ihracat yapt lkelerin banda, Brezilya, Trkiye, Meksika ve Peru gelmektedir. Hindistann 2007 ylndan 2010 ylna kadar olan dnemde bu lkelere yapmakta olduu ihracat arttrd, bununla beraber sz konusu ihracatn ortalama birim fiyatlarnn Trkiyeye yaplan dampingli ihracatn birim fiyatlarnn altnda olduu ve ad geen lkelere gerekletirilen ihracatn nemli oranlarda art gsterdii grlmektedir. Bu balamda, Hindistann 2010 ylnda Brezilyaya yapt ihracat 2007 ylnda gerekletirdii ihracata oranla %246 artarken Meksika ve Peruya yapt ihracat ise srasyla %88 ve %427 oranlarnda artmtr.

(2) Welspun firmas nihai bildirime ilikin yantnda, bahse konu lkelere yaplan ihracata ilikin yukarda belirtilen rakamlarn Hindistanda yerleik btn firmalarn ihracatna ynelik olduunu ve kendi firmalarnn ihracatna ilikin durumu yanstmadn belirtmitir. Buna karlk, sz konusu deerlendirmeler firma baznda yaplmamakta olup genel olarak Hindistann bahse konu rne ilikin ihracat performansn yanstma amacn tamaktadr.

(3) Dier yandan, Reliance firmas soru formuna verdii yantta ncelikle i piyasaya odaklandklarn ve birok lkeye ihracat yapabilme imkanlarn arttrmay planladklarn ifade etmektedir. Bu durum Hindistann istedii takdirde ihracatn arttrabilecei anlamna gelmekte olup nlemin yrrlkten kalkmasyla Trkiyeye yaplan ihracatn artmasnn muhtemel olduunu gstermektedir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 18 (1) Trkiye ABnin en nemli tekstil tedarikilerinden birisi olup makine park, yatrmlar ve yurtdndaki kalite imaj ile tekstil ve hazr giyimde dnyadaki nemli lkelerden biri olmaya devam etmektedir. Reliance firmas gibi Hindistann ve dnyann en byk tekstre iplik reticisinin Trkiyede ok sayda acentesinin bulunmas Trkiye pazarna verdii nemi gstermektedir. Bu durum, nlemin yrrlkten kalkmas halinde Trkiyeye olan dampingli ihracatn artmasnn muhtemel olduuna iaret etmektedir.

Talebi etkileyen fiyat unsuru

MADDE 19 (1) Yerli retim dal yaygn olarak kullanlan bir teknoloji ile retim yapmakta olup sektrn retim kalitesi ynnden bir sknts bulunmamaktadr. thalat soru formlarna gelen cevaplarn deerlendirilmesinden talebi etkileyen ana unsurun fiyat ve uzun vadeli sat imkanlar olduu sonucu ortaya kmaktadr. Dampingli ihracatn fiyatlarn etkileyen ana unsur ise standart olan hammadde fiyatlar ile artan rekabet ortam olacaktr. Dnyada zellikle artan yatrmlarla oluan kapasite fazlas nedeniyle Hindistanda yerleik firmalarn maliyetlerin sabit kalmas durumunda pazar paylarn arttrabilmek iin fiyatlarn arttrmalarnn gleeceine iaret etmektedir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar

MADDE 20 (1) Mevcut nleme esas tekil eden soruturma esnasnda tespit edilen damping marjlar, firmalarn nlemin yrrlkten kalkmas halindeki muhtemel davranlarn en iyi biimde yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan dikkate alnmtr. Buna gre, esas soruturma srasnda Hindistanda yerleik retici-ihracat firmalar iin tespit edilen damping marjlar konulan vergi oranlarna eit olacak ekilde %6,8 ile %20,3 arasnda deien nemli dzeylerdedir.

(2) Welspun firmas nihai bildirime verdii yantnda, soru formuna ayrntl olarak cevap verdiini ancak sunduu verilerin kendisi iin yeniden damping marj hesaplamasnda kullanlmadn ifade etmitir. Firma sunduu verilerin kullanlmas halinde inceleme dnemi boyunca damping marjnn negatif olduunun grleceini belirtmi ve dampingin devam etmediini dile getirmitir.

(3) Bununla beraber, yrtlen soruturma bir NGGS olduundan dampingin varl deil nlemin kalkmas durumunda dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad hususu deerlendirilmektedir. Bu balamda, dampingin belirlenmesi bu deerlendirme iin ihtiyari bir unsurdur ve Ynetmeliin 41 inci maddesi kapsamnda bu soruturmada damping belirlemesi yaplmasna gerek grlmemitir.

Dier hususlar

MADDE 21 (1) Hindistanda yerleik Reliance firmas tarafndan nihai bildirime ilikin gr belirtme sresinin sona ermesinden sonra sunulan grte yrtlen soruturmann al aamasnda bir NGGS olarak ilan edilmesine ramen daha sonra hibir yasal gereke gsterilmeksizin ve ilgili taraflara haber verilmeksizin bir yeni ihracat soruturmasn ierecek ekilde kapsamnn geniletildiini ne srmtr.

(2) Firma ayrca, yrtldn ne srd yeni ihracat soruturmas sonunda esas soruturmada ibirliinde bulunan firmalarn verileri kullanlarak belirlenen damping marjnn yeni ihracat konumundaki firmalara da temil edildiini iddia etmitir. Firma, bu durumun Dnya Ticaret rgt (DT) normlarna aykrlk tekil ettiini ve bu firmalar iin ayr bir yeni ihracat soruturmas yrtlerek damping marj hesaplanmas gerektiini ne srmtr.

(3) Soruturma al tebliinde ve ilgili taraflara gnderilen tm bildirimlerde de ifade edildii zere sz konusu soruturma bir NGGSdir. Soruturmann hibir aamasnda hibir firma iin yeni ihracat soruturmas kapsamna girebilecek bir deerlendirme yaplmamtr.

(4) Soruturma kapsamnda Hindistandan ibirliine gelen retici/ihracatlar NGGS kapsamnda kendilerine gnderilen soru formlarna yant vermilerdir. Sz konusu soru formlar Ynetmeliin 36 nc maddesinde belirtilen koullarn var olup olmadn tespit etmeye ynelik olmad gibi ibirliine gelen hibir firmadan kendileri iin bir yeni ihracat soruturmas almas ynnde Ynetmeliin ilgili maddesinde belirtildii ekilde yazl bir talep alnmamtr. Dolaysyla soruturmann kapsamnn iddia edildii gibi geniletilmesi ve bir yeni ihracat soruturmasna dntrlmesi sz konusu deildir.

(5) Reliance firmas ayrca, zarara ilikin deerlendirmenin yllk dnemi kapsamadn bunun DT normlarna aykrlk tekil ettiini ne srmtr.

(6) Zarara ilikin deerlendirme, soruturma dneminin 2011 ylnn ilk dokuz aylk blmn kapsayacak ekilde belirlenmesi nedeniyle, gzden geirme dnemi olarak iki yl dokuz aylk bir dnem kabul edilmitir. Bununla beraber ne DT Anti-Damping Anlamasnda ne de thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Mevzuat hkmleri ierisinde NGGSlerde zarar inceleme dneminin en az yl olacana dair bir hkm yer almamaktadr.

DRDNC BLM

Genel Deerlendirme

MADDE 22 (1) Yukardaki bilgiler deerlendirildiinde, ilgili rnn dnyadaki ihracatnda nemli paya sahip olan nleme tabi lkelerin Trkiyeye ynlendirebilecekleri ciddi kapasite fazlalarnn bulunduu, dier lkelerde artan rekabet ve kapasite fazlas nedeniyle fiyat arttrmada zorlandklar, Trkiye pazarnn bu lkeler iin nemli olduu, Tayvan ve Hindistan meneli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatlarnn uygunluu olduu, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda retici ihracat firmalarn nlemin yokluundaki davranlarn en iyi yanstacak olan mevcut nleme esas tekil eden soruturmadaki damping marjlarnn nemli oranda olduu da dikkate alndnda, nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

DRDNC KISIM

Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

BRNC BLM

Genel

MADDE 23 (1) nlemin yrrlkte olduu dnemde, yerli retim dalnda zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir. Bu erevede, ithalatn miktar ve muhtemel geliimi, fiyatlarnn geliimi ve muhtemel fiyat krlmas ile yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri incelenmitir. thalat verileri incelenirken, soruturma dnemini ieren 2009 ve 2010 yllar ile 2011 yl 9 aylk verileri dikkate alnmtr.

KNC BLM

Soruturma Konusu thalatn Geliimi

thalatn etkisinin toplu deerlendirilmesi

MADDE 24 (1) Hindistan ve Tayvan meneli nlem konusu rnn kendi aralarnda ve yerli benzer rnle rekabet ettii tespiti esas soruturmada yaplm ve lkeden gerekleen dampingli ithalatn etkileri toplu deerlendirilmitir.

(2) Bu nedenle, soruturmaya e zamanl konu olan Hindistan ve Tayvandan yaplan ithalatn etkileri toplu deerlendirilmitir.

Maddenin genel ithalat

MADDE 25 (1) nlem konusu rnn genel ithalat 2009 ylnda 121.972 ton iken 2010 ylnda art gstererek 159.961 tona ykselmitir. 2011 ylnn ilk dokuz aylk verilerine gre ise 137.085 ton olarak gereklemitir.

(2) Toplam ithalatn ortalama birim fiyatlar incelendiinde ise 2009 ylnda 2,25 ABD Dolar/KG olan birim fiyatn 2010 ylnda 2,34 ABD Dolar/KGye ykseldii, 2011 ylnn ilk dokuz aynda ise 2,66 ABD Dolar/KG olarak gerekletii grlmektedir.

Maddenin soruturma konusu lkelerden ithalat ve fiyatlar

MADDE 26 (1) Hindistan meneli ithalatn geliimi incelendiinde, 2009 ylnda 18.913 ton olarak gzlenen ithalat miktarnn 2010 ylnda 31.135 tona ulat grlmektedir. 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise bahse konu lke meneli ithalat miktar 22.856 ton olarak gereklemitir. Hindistan meneli ithalatn soruturma konusu madde ithalat ierisindeki payna bakldnda 2009 ylnda %16 seviyesinde olan ithalat iindeki payn 2010 ylnda %19a ykseldii, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise %17 olarak gerekletii grlmektedir.

(2) Hindistandan gerekletirilen ithalatn ortalama birim fiyat 2009 ylnda 2,06 ABD Dolar/KG iken, 2010 ylnda 2,10 ABD Dolar/KGye ykselmi, 2011 ylnn ilk dokuz aynda ise 2,48 ABD Dolar/KGye ulamtr.

(3) 2009 ylnda 3.083 ton olan Tayvan meneli ithalat ise 2010 ylnda 3.702 tona ykselmitir. 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise Tayvan meneli ithalatn miktar 1.619 ton olarak gereklemitir. Bu dnemde Tayvan meneli ithalatn ithalat ierisindeki pay incelendiinde ise 2009 ylnda %3 olan ithalat ii payn 2010 ylnda %2ye, 2011 ylnn ilk dokuz aynda ise %1e dt grlmektedir.

(4) Tayvandan gerekletirilen ithalatn ortalama birim fiyatlarna bakldnda 2009 ylnda 2,74 ABD Dolar/KG olan birim fiyatlarn 2010 ylnda 3,18 ABD Dolar/KG seviyesine ulat, 2011 ylnn dokuz aynda ise 3,47 ABD Dolar/KGye ykseldii grlmektedir.

Soruturma konusu ithalatn pazar pay

MADDE 27 (1) Soruturma konusu rnn yurtii tketimi, yerli retim dalnn yurtii satlar ile soruturma konusu ipliklerin genel ithalatnn toplanmas suretiyle hesaplanmtr.

(2) Bu erevede hesaplanan toplam tketim endeksi, 2009da 100 iken 2010 ylnda 126 birime ykselmitir. 2011 yl ilk 9 ayna ilikin tketim verilerinin yllklandrlmas ile yaplan hesaplamaya gre endeks 120ye dmtr. nlem konusu lkeler meneli soruturma konusu poliesterlerden tekstre ipliklerin tketim iindeki pay 2009 yl 100 kabul edildiinde 2010 ylnda 126 birime km, 2011 ylnda ise 124 birim olarak gncellenmitir.

Fiyat krlmas

MADDE 28 (1) nlem konusu lkelerden gerekletirilen ithalatn yerli retim dalnn fiyatlarn krp krmad incelenmitir. Fiyat krlmas hesap edilirken, yerli reticinin yllk ortalama yurt ii sat fiyat ile nlem konusu rnlerin Trkiye pazarna gmrk vergisi ile dier ithal maliyetlerini ieren arlkl ortalama giri fiyat karlatrlmtr. Hesaplama yaplrken ilgili lkeler iin yrrlkte bulunan dampinge kar nlemler dikkate alnmamtr. Buna gre CIF ihra fiyatna gre Hindistan meneli ithalatn 2010 ylnda %15, 2011 ylnn ilk dokuz aynda ise %20 dzeyinde fiyat krlmasna neden olduu, bu dnemde Tayvan meneli ithalatn ise fiyat krlmasna neden olmad tespit edilmitir.

(2) Bununla beraber, dampinge kar nlemlerin ithalatta rn kompozisyonunu etkilemesi sz konusu olduundan her iki lkenin kendilerine bu rnde herhangi bir nlem uygulamayan dier lkelere gerekletirdii ihracatn fiyatlar incelenmitir. Potansiyel fiyat krlmas hesab, gerek corafi yaknl gerekse ihracat miktar asndan Trkiyeye benzerlii nedeniyle Msra gerekletirilen ihracatn ortalama birim fiyatlar kullanlarak hesaplanmtr. Buna gre Hindistann ITCden temin edilen Msra gerekletirdii 2011 yl dokuz aylk ortalama ihra fiyatlar kullanlarak hesaplanan potansiyel fiyat krlmas oran %44 dzeyindedir. Tayvann Msra gerekletirdii 2011 yl dokuz aylk ortalama ihra fiyatlar kullanlarak hesaplanan potansiyel fiyat krlmas oran ise %9 dzeyindedir.

NC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 29 (1) nlem konusu ithalatn yerli retim dal zerindeki etkisinin belirlenmesinde, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.. firmasnn verileri esas alnmtr.

(2) te yandan, eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki veriler iin yllk ortalama FE kullanlarak enflasyondan arndrlm reel deerler kullanlm ve veriler 2009 yl=100 olacak ekilde endekslenmitir.

a) retim

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan retim miktar endeksi 2010 ylnda 126 birime ykselmitir. Endeks deeri 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 96 birim olarak gereklemitir.

b) Satlar

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan yurtii sat miktar endeksi, 2010 ylnda 121 birime ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 86 birim olarak gereklemitir.

2) Ayn dnemde yurtii sat hslat reel olarak incelendiinde 2009 ylnda 100 olan endeksin 2010 ylnda 121 birime ykseldii, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 104 birim olarak gerekletii grlmektedir.

c) hracat

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan ihracat miktar endeksi 2010 ylnda ise 127 birime ykseldii, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 97 birim olarak gerekletii grlmektedir.

2) Ayn dnemde ihracat haslat reel olarak incelendiinde ise 2009 ylnda 100 olan endeksin 2010 ylnda 125 birim olarak gerekletii, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 118 birim olarak gerekletii grlmektedir.

) Yurtii Fiyatlar

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde arlkl ortalama yurtii birim sat fiyat endeksinin, 2009 ylnda 100 olarak alndnda, 2010 ylnda 100 birim 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 121 birim olarak gereklemitir.

d) Pazar Pay

1) Soruturma konusu rnn yurt ii tketimi 2009 ylnda 100 olarak alndnda 2010 ylnda 126 birime ykselmitir. 2011 ylnn dokuz aylk verileri tm yla datldnda tketim endeksinin 120 birim olarak gereklemesi beklenmektedir. Yerli retim dalnn ilgili rnde yurtii pazar pay endeksi ise 2009 ylnda 100 olarak kabul edildiinde 2010 ylnda 95 birime gerilemi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 70 birim olarak gereklemitir.

e) Stoklar

1) Yerli retim dalnn ilgili rndeki stok verileri incelendiinde 2009 ylnda 100 olan stok dzeyi endeksi 2010 ylnda 75e gerilemi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 131 birim olarak gereklemitir.

f) Kapasite ve Kapasite Kullanm Oran (KKO)

1) Yerli retim dalnn 2009 ve 2011 yllar arasndaki dnemde retim kapasitesinde bir deiiklik olmamtr. Buna karlk 2009 ylnda 100 olan KKO endeksi, 2010 ylnda 126ya ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 129 olarak gereklemitir.

g) stihdam

1) Yerli retim dalnn ilgili rndeki alan toplam ii says endeksi 2009 ylnda 100 kabul edildiinde 2010 ylnda 104 birime ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 106 birim olarak gereklemitir.

) cretler

1) Yerli retim dalnn ilgili rn retiminde alan iilerinin aylk giydirilmi brt cret endeksi 2009 ylnda 100 olarak alndnda, 2010 ylnda ise 99 birime gerilemi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 99 birim olarak gereklemitir.

h) Verimlilik

1) Yerli retim dalnn ilgili rn retiminde alan ii bana verimlilik endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 121 birime ulam, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 91 birim olarak gereklemitir.

) Maliyetler

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 ylnda 100 iken, takip eden dnemde d gstererek 2010 ylnda 93e gerilemi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 105 birim olarak gereklemitir.

i) Krllk

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde ticari maliyetleri ve ortalama yurt ii sat fiyatlar dikkate alnarak hesaplanan yurt ii rn birim krllk endeksi 2009 ylnda 100 olarak kabul edilmitir. Endeks deeri izleyen yllarda karllktaki artla birlikte 2010 ylnda 550 birime ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 644 birim olarak gereklemitir.

j) Nakit Ak

1) Yerli retim dalnn ilgili rn satlar ile yaratt nakit ak endeksi 2009 ylnda 100 iken, bu rakam 2010 ylnda rn karllnn pozitife dnmesiyle birlikte 146ya ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 107 olarak gereklemitir.

k) zkaynaklarn Krll ve Yatrm Haslat

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yl itibariyle 100 olan zkaynak krll (Kr/zkaynak) endeksi, 2010 ylnda 263e ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 212 olarak gereklemitir.

2) Yatrm haslat (Kr/Aktif Toplam) oran endeksine bakldnda ise 2009 ylnda 100 olan endeks, 2010 ylnda 247 olarak gereklemi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 197 olarak gereklemitir.

l) Byme

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif bykl reel olarak 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 110a ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 111 birim olarak gereklemitir.

m) Sermaye Art

1) Yerli retim dalnn sermaye artrma yeteneini grebilmek amacyla yerli retim dalnn btn faaliyetlerinde kullanlan z sermayesinin geliimi incelenmitir. Buna gre, 2009 ylnda 100 olan z sermaye endeksi, 2010 ylnda 103e ykselmi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 103 birim olarak gereklemitir.

n) Yatrmlardaki Art

1) Yerli retim dalnn yapm olduu tevsi yatrmlar 2009 ylnda 100 olarak alndnda, 2010 ylnda 2ye gerilemi, 2011 ylnn dokuz aylk verilerine gre ise 53 birim olarak gereklemitir. Ayrca, yerli retim dalnn 2009-2011 dneminde yenileme yatrm yapmad grlmektedir.

Ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 30 (1) Yerli retim dalndan temin edilen veriler nda yaplan incelemeler sonucunda, 2009 ylnda krizin etkisiyle bozulan ekonomik gstergelerin 2010 ylnda dzelmeye balam olduu grlmektedir. 2011 ylnda retim rakamlar, yurt ii ve yurt d satlar, kapasite kullanm oran ve istihdam gibi gstergelerde 2009 ylna kyasla bir dzelme olmutur, ancak yerli retim dalnn pazar paynda srekli gerileme yaanmaktadr. Bu balamda, nleme ramen soruturma konusu lkelerden Hindistan pazar payn arttrmaya devam etmekte iken Tayvann ise pazar payn koruduu gzlemlenmektedir.

DRDNC BLM

Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

MADDE 31 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi hkmleri gereince, nlemin sona ermesi halinde zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad deerlendirilmektedir. Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan ve yaplan aratrmalar sonucunda elde edilen veriler erevesinde soruturmaya konu ithalatn muhtemel seviyesi ve fiyatlar ile bunun yerli retim dalnn fiyatlar zerinde etkisi, nlem konusu lkelerdeki sektrn durumu ve Trkiyeye ynlendirebilecekleri fazla kapasitelerinin bulunup bulunmad, Trkiye dnda bu lkelere ticaret politikas nlem uygulamas olup olmad, nleme tabi lkelerin dier lkelerde pazar bulma imkanlar ile nlemin yrrlkten kalkmas durumunda soruturmaya konu ithalatn yerli retim dal zerindeki muhtemel etkileri incelenmektedir.

a) nleme konu ithalatn muhtemel seviyesi

1) nleme konu lkelerden yaplan poliesterlerden tekstre iplik ithalatnn seyri incelendiinde, bunun toplam Trkiye tketimi, toplam ithalatn seviyesi ve uygulanmakta olan nlemlerden etkilendii grlmektedir. Genel ithalat 2009 ylnda (bir nceki yla gre) kriz nedeniyle %23 orannda daralrken Hindistan ve Tayvandan yaplan ithalat %114 gibi byk bir oranda artmtr. 2010 ylnda ise, soruturma konusu lkelerden yaplan ithalat bir nceki yla kyasla genel ithalattaki %31 arttan daha yksek seviyede, %58 seviyesinde artmtr. Devam eden 2011 ylnn ilk dokuz aynda ise soruturma konusu lkelerden yaplan ithalat %30 orannda daralrken genel ithalat %15 orannda daralmtr. Genel olarak deerlendirildiinde, sz konusu lkelerden yaplan ithalatn nleme ramen devam etmekte olduu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde artarak devam etmesinin muhtemel olduu grlmektedir.

b) Dampingli ithalatn muhtemel fiyatlar, fiyat krlmas ve talebe etkisi

1) nleme konu lkelerden yaplan ithalatn fiyatlarn, girdi maliyetleri zellikle de en temel girdi olan petrol fiyatlar, yurt d piyasalardaki rekabetin younluu ve rn tipleri belirlemektedir. nlemin yrrlkten kalkmas halinde Tayvan ve Hindistann birim fiyatlarnn hammadde fiyatlarna bal olarak deiecei deerlendirilmektedir. Dier taraftan dnyada oluan kapasite fazlasnn yol at rekabet nedeniyle hammadde fiyatlarnn sabit kalmas halinde fiyatlarn yukar ynde hareket etmesi muhtemel grnmemektedir. nlem konusu rnn tekstil sektrnn bir girdisi olduu ve ok kk fiyat avantajlarnn tedariki tercihinde byk nem tad dikkate alndnda, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda bu lkelerden yaplan ithalatn artmasnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

c) nleme tabi lkelerdeki sektrn durumu ve kapasite fazlas

1) Dampingin devam ve yeniden meydana gelme ihtimali blmnde de belirtildii zere Hindistan ve Tayvanda ikayet konusu rne ilikin nemli miktarda retim kapasitesinin bulunduu, bu lkelerin dnyann ilk ihracatsndan ikisi olduu grlmektedir. Tayvann 2007 ylnda %15 olan dnya poliesterlerden tekstre iplik ihra pazarndaki pay 2011 ylnda %11e derken, Hindistan 2007 ylnda %5 olan payn 2011 ylnda %13e ykseltmitir. Ayrca her iki lkede de soruturma konusu rn retimine ynelik yatrmlar da ciddi dzeylerdedir.

2) Bu bilgiler nda nleme tabi lkelerde Trkiye pazarna gre ok byk retim kapasitelerinin ve kapasite fazlalarnn bulunduu, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda bu kapasite fazlalnn Trkiye pazarna ynlendirilmesi ve bunun sonucunda da yerli retim dalnda zararn devam veya yeniden meydana gelmesi ihtimalinin var olduu deerlendirilmektedir.

) nleme tabi lkenin dier lke pazarlarndaki durumu

1) Tayvann en ok ihracat yapt lkeler olan HC, Japonya ve Vietnama ihracatnda nemli lde azalma olmu ve bu durum ciddi kapasite fazlasnn olumasna yol amtr. Bunda HCnin son zamanlarda yapt nemli seviyedeki kapasite artlar ile i piyasasndaki talebi kendisinin karlamasna ilave olarak ihracatn da artrm olmasnn etkisi vardr.

2) Hindistann en ok ihracat yapt lkelerin banda, Brezilya, Trkiye ve Meksika gelmektedir. Hindistann 2007 ylndan bu yana bu lkelere yapmakta olduu ihracat arttrd, bununla beraber ortalama birim fiyatlarn Trkiyeye yaplan ihracatn birim fiyatlarnn altnda olduu grlmektedir. Dier taraftan Chemical Fiber International dergisinin Mart 2010 saysna gre, sadece Reliance firmasnn 2010 yl poliesterlerden iplik retimi 830.000 ton iken, Hindistann 2010 ylnda yapm olduu 192.091 tonluk ihracatn miktar olduka dk bir seviye olmakla birlikte gerek mevcut kapasite fazlas gerekse d pazarlara alma hedefi nedeniyle ihracat miktarnn artmas muhtemeldir. Hindistan tarafndan 2011 ylnda yaplm olan 210.669 tonluk ihracat da bu ngry dorulamaktadr.

d) nlem konusu ithalatn yerli retim dal zerindeki muhtemel etkileri

1) Yukardaki bilgiler dikkate alndnda, nleme tabi lkelerin byk retim kapasitelerine ve kapasite fazlalarna sahip olduu, mevcut nlemin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn artarak devam edecei ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesi ihtimalinin var olduu deerlendirilmektedir.

BENC KISIM

Nedensellik Ba ve Dier Unsurlar

Dampingli ithalatn etkisi

MADDE 32 (1) thalatn hem dampingli olarak devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmas hem de nlemin ortadan kalkmas durumunda yerli retim dalnn fiyatnn krlmasnn muhtemel olmas, soruturma konusu lkelerin Trkiyeye ynlendirebilecek fazla ihracat kapasitesinin bulunmas, nlem konusu lkelerdeki retici/ihracatlarn Trkiye pazarn ok iyi bilmeleri ve datm kanallarna kolay ve hzl biimde nfuz edebilecek durumda olmalar nedeniyle mevcut nlemin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn ve zararn devamna veya yeniden meydana gelmesine yol amasnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

nc lkelerden ithalat

MADDE 33 (1) 2009 ile 2011 ylnn ilk 9 aylk dneminde nc lkelerden yaplan ithalat incelendiinde, nlem sonrasnda 2009 ylndaki krizin de etkisiyle ithalatn dt, 2010 ylnda ise nleme tabi ithalatta olduu gibi nemli seviyede artt gzlemlenmektedir. 2011 ylnda nleme tabi ithalat bir nceki yla kyasla ayn seyirde devam ederken nc lkelerden yaplan ithalatta bir art olduu grlmektedir. Bununla beraber nc lkelerden gerekletirilen ithalattaki art, fiyat baznda rekabete iaret etmekte, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda nlem konusu lkelerden yaplan dampingli ithalat nedeniyle yerli retim dalnda zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu grn desteklemektedir.

ALTINCI KISIM

Sonu

Karar

MADDE 34 (1) Soruturma sonucunda, meri nlemlerin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin aada belirtilen ekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Madde Tanm

Mene lke

Firmalar

Dampinge Kar Vergi (CIF %)

5402.33

Poliesterlerden Tekstre plikler

Hindistan

Reliance Industries Ltd.

% 7,1

Modern Petrofils A Unit of Modern Syntex (I) Ltd.

% 14,1

JBF Industries Ltd.

% 6,8

Indo Rama Synthetics (I) Ltd.

% 8,7

Welspun Syntex Ltd.

DCL Polyesters Ltd.

Rishab Special Yarns Ltd.

Supertex Industries Ltd.

Rajasthan Polyesters Ltd.

Raymond Synthetics Ltd.

Akai Impex Ltd.

Parasrampuria Industries Ltd.

Sarla Polyester Ltd.

Dierleri (Hindistan)

% 20,3

in Tayvan

Lea Lea Enterprise Co.Ltd.

% 9,9

Yi Jinn Industrial Co. Ltd.

% 28,6

Far Eastern Textile Ltd.

% 18,9

Chung Shing Textile Co. Ltd.

Nan Ya Plastics Corp.

Zig Sheng Industrial Co.Ltd.

The E-Hsin International Corp.

Dierleri (in Tayvan)

% 28,6

 

Uygulama

MADDE 35 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann ithalatnda, karlarnda gsterilen tutarlarda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.