25 Kasım 2012 Tarihli ve 28478 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3929      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2012/3935      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü’nün onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3801     Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2012/3851     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2012/3902     Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2012/3938       İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

DÜZELTME   15/10/2012 tarihli ve 28442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri