24 Kasım 2012 Tarihli ve 28477 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/3928   Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) İçin Fon Teminine İlişkin Beyan’ın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3882   Adıyaman İli, Tut İlçesinde Tesis Edilecek Doğankaya Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3883   Ağrı İli, Patnos İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3885   İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların İstanbul Üniversitesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3907   6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Uygulanmasından Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2012/3908   Erzincan İli, Üzümlü İlçesinde Tesis Edilecek Sölperen Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3909   Artvin ve Erzurum İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Tortum-II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3919   Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesinde Tesis Edilecek Yaşıl Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3922   Artvin İli, Şavşat İlçesinde Tesis Edilecek Diyoban Hidroelektrik Santrali ile Meydancık TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3923   Erzincan İli, İliç ve Kemah İlçeleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Bağıştaş I Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3924   Ağrı İli, Tutak İlçesinde Tesis Edilecek Yağmur Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3925   Ağrı İli, Tutak İlçesinde Tesis Edilecek Bulut Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3926   Bazı Taşınmazların Enerji İletim Hatlarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3927   Trafo Merkezlerinin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3943   Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar

2012/3944   Maliye Bakanlığının Merkez Teşkilatında 10 Adet Daire Başkanlığı Kurulması ve Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—    Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—    Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

—    Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Biriminin Kuruluş ve İşleyişi ile Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—    Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VII, No:10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VII, No:44)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri