23 Kasım 2012 Tarihli ve 28476 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

—  Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2012 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2012 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/164 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/165 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/166 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/167 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/168 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/169 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri