23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/165

Konu : Tekirda-Marmara Erelisi-Yeniiftlik (319 ada 2 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 11/10/2012 tarih ve 6859 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye Elektrik Datm A.. adna kaytl Tekirda li, Marmara Erelisi lesi, Yeniiftlik Beldesi, snrlar ierisinde yer alan toplam yzlm 11.953,84 m olan 319 ada 2 nolu parsele Tercihli Kullanm Alan (Emsal: 0.40, Hmax: 6.50 metre) fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan, 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar plannn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Yeniiftlik Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

Kararn ekini grmek iin tklaynz