23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 20/11/2012

KARAR NO : 2012/164

KONU : KGM ve Maliye Hazinesine ait Ankara-Yenimahalle

tanmazlarnn zelletirme kapsam ve programna alnmas.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 10/10/2012 tarih ve 6846 sayl yazsna istinaden,

1. Karayollar Genel Mdrl (KGM)ne ait Ankara li, Yenimahalle lesi, Varlk Mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 numaral parseller, Ankara li, Yenimahalle lesi Akkpr Mahallesi 5050 ada 4 numaral parsel, 1768 ada 82 ve 83 numaral parseller ile Maliye Hazinesine ait Ankara li, Yenimahalle lesi, Akkpr Mahallesi 6243 ada 2 numaral parsel olmak zere toplam 117.010,00 m2 yzlml tanmazlarn zelletirme kapsam ve programna alnmasna,

2. Sz konusu tanmazlarn sat yntemiyle zelletirilmesine ve satn varlk sat suretiyle gerekletirilmesine,

3. zelletirme ilemleri tamamlanncaya kadar sz konusu tanmazlarn her trl bakm, onarm ve iletilmesi ile bu tanmazlardan doan her trl ykmllkler ve iletilmesinden elde edilecek gelirlerin KGMye braklmasna,

4. Bu Kararn uygulanmas ile ilgili hususlarn gerek grlmesi halinde Maliye Bakanl, KGM ve zelletirme daresi Bakanl arasnda yaplacak protokol/protokollerle belirlenmesine,

5. zelletirme ilemlerinin 2 (iki) yl iinde tamamlanmasna

karar verilmitir.