23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/169

Konu : Kocaeli-Baiskele-Yeniky Merkez (112 ada 1 nolu parsel ile

113 ada 1 nolu parsel) mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 22/10/2012 tarih ve 7147 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan mlkiyeti Maliye Hazinesine ait Kocaeli li, Baiskele lesi, Yeniky Merkez Mahallesi snrlar ierisinde yer alan toplam yzlmleri 8.220,88 m2 olan 112 ada 1 nolu parsel ile 113 ada 1 nolu parsele Sanayi Alan (E: 0.80, Hmax: Serbest), Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Kocaeli Bykehir Belediye Bakanl ve Baiskele Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn ekini grmek iin tklaynz