23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/168

Konu : Nide-Merkez-Sarkpr (591 ada 9 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 22/10/2012 tarih ve 7152 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye eker Fabrikalar A..ye ait Nide li, Merkez lesi, Sarkpr Mahallesi snrlar ierisinde yer alan toplam yzlm 3.018,00 m2 olan 591 ada 9 nolu parsele Ticaret Alan (Bitiik Nizam 7 Kat) ve Konut Alan (Ayrk Nizam 4 Kat) fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Nide Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn ekini grmek iin tklaynz