23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/167

Konu : Nide-Merkez-Sarkpr (493 ada 208 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 22/10/2012 tarih ve 7150 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye Elektrik Datm A.. adna kaytl Nide li, Merkez lesi, Sarkpr Mahallesi, snrlar ierisinde yer alan toplam yzlm 8.230,44 m olan 493 ada 208 nolu parsele Ticaret Alan (Emsal: 2.00, Hmax: Serbest) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan, 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar plannn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Nide Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

Kararn ekini grmek iin tklaynz