23 Kasm 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28476

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/166

Konu : Bitlis-Tatvan-Karata (366 ada 2 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 16/10/2012 tarih ve 7026 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye eker Fabrikalar A..ye ait Bitlis li, Tatvan lesi, Karata Mahallesi snrlar ierisinde yer alan, yzlm 4.191,22 m2 olan 366 ada 2 nolu parsele zel Eitim Tesisleri Alan (Emsal: 2.00, Hmax: 6 Kat) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Tatvan Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn ekini grmek iin tklaynz