23 Kasım 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28476

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  22 Kasım 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-9753

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Kasım 2012 tarihinde Yemen Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        22 Kasım 2012

      B.01.0.KKB.01-06-361-687

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9753 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Kasım 2012 tarihinde Yemen Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI