21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

YNETMELK

stanbul Teknik niversitesinden:

STANBUL TEKNK NVERSTES LSANSST ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Teknik niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 40 nc maddesinin onuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(10) Doktora reniminde; tezi ile ilgili en az bir adet, bilimsel makalenin ulusal ve bir adet bilimsel makalenin ise uluslararas hakemli dergilerde yaymlanm veya yaymlanmak zere kesin kabul edilmi olmas ve tezi ile ilgili almalar hakknda uluslararas etkinliklerde en az bir kere szl, yazl veya grsel olarak sunum yapm olmas doktora mezuniyet art olarak aranr. Makalenin niteliine ilikin hususlar Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Enstit ynetim kurulu tarafndan jri raporlar dorultusunda kabul edilen ve tezi biim ynnden uygun bulunan rencinin, doktor unvan almaya hak kazanmas iin bu Ynetmeliin 40 nc maddesinin onuncu fkrasnda belirtilen mezuniyet artn salamas gerekir. Adayn, diplomaya hak kazand tarih, doktorann ilgili enstit ynetim kurulunca kabul edildii tarihtir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin onuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(10) Sanatta yeterlik reniminde; alan ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararas konser vermi olmas sanatta yeterlik mezuniyet art olarak aranr. Konserin ulusal ve uluslararas resmi kurulularca dzenlenmesi arttr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Enstit ynetim kurulu tarafndan jri raporlar dorultusunda kabul edilen ve tezi biim ynnden uygun bulunan renci, bu Ynetmeliin 50 nci maddesinin onuncu fkrasnda belirtilen mezuniyet artn da salad takdirde doktoraya edeer bir unvan almaya hak kazanr. Adayn, diplomaya hak kazand tarih, doktorann ilgili enstit ynetim kurulunca kabul edildii tarihtir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(1) 2011-2012 eitim-retim yl gz yarylndan nce enstitye kayt yaptran yksek lisans rencilerine, bu Ynetmeliin 24 nc maddesinin altnc fkras hkmleri uygulanmaz.

(2) 2011-2012 eitim-retim yl gz yarylndan nce enstitye kayt yaptran doktora rencilerinin en az bir adet bilimsel makalesinin herhangi bir ulusal veya uluslararas hakemli dergilerde yaymlanm veya yaymlanmak zere kesin kabul edilmi olmas mezuniyet art olarak aranr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Teknik niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/12/2011

28156