21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII DERS KTAPLARI VE ETM

ARALARI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Ders Kitaplar ve Eitim Aralar Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkrann () bendi yrrlkten kaldrlmtr.

a) Alan eitimcisi/uzman/yazar: Taslak ders kitabyla ilgili Mill Eitim Bakanlna bal eitim kurumlarna retmen olarak atanacaklarn atamalarna esas olan alanda en az lisans dzeyinde renim grm veya alanla ilgili en az doktora dzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da bu alanda daha nce yaymlanm ders kitab olan kiiyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 (1) Kurulca kabul edilen ders kitaplarnn listesi Genel Mdrle gnderilir.

(2) Aralk aynn ilk ign mesai bitimi itibariyle Kurulca kabul edilen, uygunluk sresi devam eden ve sresi uzatlan ders kitaplarnn listesi, Aralk aynn son ign mesai bitimine kadar Genel Mdrle gnderilir. Bir sonraki retim ylnda okutulacak ders kitaplarnn adlar, yazar veya yazarlar, yaynevi adlar ve varsa fiyatlar ile ders kitaplarnn listesi Genel Mdrle bildirildii tarihten itibaren en ge 10 ign iinde duyurulur. Zorunlu hllerde bu sreler, gerekeleri aka belirtilmek artyla Kurul Mtalaas ile 30 i gnne kadar uzatlabilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.