21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

SKN KANUNU UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayl Resm Gazetede yaymlanan skn Kanunu Uygulama Ynetmeliinin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinde geen borlandrmann ibaresi iskn plnlama ettlerinin eklinde; ayn fkrann (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) skn plnlama ettlerinin balangc, iskn duyurusunun yapld tarih olup, tanmaz olmayanlar iin bu tarihin takvim yl balangcndan en az yl ncesinden beri kamulatrma sahasnda ikamete ynelik yerleik olduklar belgelenmeyenler,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi; beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Altm gn iinde arsa bedelinin tamamn yatrmayanlarn veya birinci taksitini yatrarak borlanma szlemesi imzalamayanlarn hak sahiplikleri iptal edilir.

(5) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayl Umumi Hayata Messir Afetler Dolaysiyle Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanuna gre uygulama gerekletirilmi olan kylerde, eski yerleim yerinde kalan aileler kyn idar snrlar iinde toplulatrlrlar. Ancak, kyn idar snrlar dnda 7269 sayl Kanuna gre uygulama gerekletirilmi ise geriye kalan aileler, kyn tzel kiiliinin kaldrlmas hlinde, snrlar iine alnd kyn merkezinde veya kyn snrlar iinde hak sahibi olan ailelerin yerletirildii yeni yerleim yerinde bu madde hkmlerine gre birletirilebilirler.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/12/2007

26718

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/7/2009

27305

2-

8/5/2010

27575

3-

13/10/2011

28083