21 Kasım 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28474

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  20 Kasım 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-9669

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Kasım 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        20 Kasım 2012

      B.01.0.KKB.01-06-360-686

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9669 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Kasım 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI