21 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28474

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BALIKILIK RNLERNE AT DUYUSAL ZELLKLER

VE TOPLAM UUCU BAZK AZOT LMTLER TEBL

(TEBL NO: 2012/73)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, balklk rnlerine ait duyusal zellikleri ve toplam uucu bazik azot limitlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Balklk rnleri: Canl ift kabuklu yumuakalar, canl denizkestaneleri, canl gmlekliler ve canl deniz karndan bacakllar ve btn deniz memelileri, srngenler ve kurbaalar dnda kalan, doadan veya yetitiricilik yoluyla elde edilen, btn deniz ve tatl su hayvanlarnn yenilebilir tm biimlerini, ksmlarn ve rnlerini,

b) Grlebilir parazit: Balk dokusundan kolaylkla ayrt edilebilen boyut, renk ve yapda olan parazit veya parazit grubunu,

c) Grsel muayene: Balklk rnlerinin bytc optik aralarla veya bu aralar olmakszn gerekirse kta muayene dahil olmak zere gr kolaylatracak ekilde, iyi aydnlatma koullar altnda dokuda tahribat oluturmadan yaplan muayeneyi,

) Ikta muayene: Yass balk veya balk filetolar ile ilgili olarak, parazitlerin tespit edilmesi iin karanlk bir ortamda mor k zerinde yaplan grsel muayeneyi,

d) TVB-N: Toplam uucu bazik azotu,

ifade eder.

Duyusal muayene ve duyusal zellikler

MADDE 4 (1) Gda iletmecisi; balklk rnlerinde duyusal muayene yapar.

(2) Balklk rnlerinin kendine zg renk, grn ve kokuda olmas gerekir.

(3) Balklarn; pullarnn salam ve deriye yapm, etlerinin sk, solungalarnn parlak krmz, gzlerinin canl grnmde, derilerinde bakteriyel orijinli mukus olumam, derilerinin nemli ve parlak olmas gerekir.

(4) Balklk rnleri ek-1de yer alan tazelik kriterlerine uygun olmaldr. Bakanlk ek-1de yer almayan tr ve kriterlere ilaveler yapabilir.

Grsel muayene

MADDE 5 (1) Balklk rnleri; Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmeliine uygun olarak her trl grlebilir parazitin tespit edilmesi iin grsel muayeneye tabi tutulur.

(2) Grsel muayene her partiyi temsil edecek ekilde en az 10 numune zerinden yrtlr. Karadaki iletmelerde grevli kiiler ve fabrika gemilerindeki nitelikli kiiler, balklk rnlerinin tipine, corafi orijinlerine ve kullanmlarna bal olarak muayenelerin leini ve skln belirler.

(3) retim boyunca i organlar karlm baln grsel muayenesi, nitelikli kiiler tarafndan karn boluunda insan tketimi amal karacier ve yumurtalarda yaplr. karmada kullanlan sistemlere bal olarak grsel muayene:

a) organlarn elle karlmas durumunda, i organlar karma ve ykama srasnda muameleyi gerekletiren kii tarafndan her balkta,

b) organlarn mekanik olarak karlmas durumunda, her partide 10 balktan az olmamak zere temsili sayda numunede,

yaplr.

(4) Balk filetolar ve balk dilimlerinin grsel muayenesi; yenilmeyen ksmlarn kartlmas srasnda ve fileto karma veya dilimleme ileminden sonra nitelikli kiiler tarafndan yaplr. Filetolarn veya fileto karma ilemlerinin younluu nedeniyle bireysel deerlendirmenin mmkn olmad yerlerde numune alma plan oluturulur ve resmi kontrollerde sunulmak zere muhafaza edilir. Filetolarn kta muayenesinde teknik gr gerekiyor ise bu durum numune alma planna dahil edilir.

Toplam uucu bazik azot

MADDE 6 (1) Yaplan duyusal muayenede tazelikleri konusunda phe duyulduunda ve kimyasal kontrolleri ek-2de yer alan TVB-N limitlerinin ald grldnde ilgili ilenmemi balklk rnlerinin insan tketimine uygun olmadna karar verilir.

(2) TVB-N limitlerinin kontrol iin perklorik asit ile deproteinize edilmi ekstraktn distilasyonunu ieren ek-3te yer alan referans metot kullanlr.

(3) kinci fkrada belirtilen distilasyon ek-4te yer alan diyagram ile uyumlu aparat kullanlarak yrtlr.

(4) TVB-N limitlerinin kontrol iin kullanlabilecek rutin metotlar aada yer almaktadr:

a) Conway ve Byrne (1933) tarafndan tanmlanan mikrodifzyon metodu,

b) Antonacopoulos (1968) tarafndan tanmlanan dorudan distilasyon metodu,

c) Triklorasetik asitle deproteinize edilmi ekstraktn distilasyonu (Balk ve Balklk rnleri Kodeks Alimentarius Komitesi-1968).

(5) Numune, en az 3 farkl noktadan alnm ve paralayc araclyla homojen olarak hazrlanm yaklak 100 g etten oluur.

(6) Drdnc fkradaki rutin metodlardan biri ile yaplan analiz sonularna itiraz veya sonular hakknda phe durumunda sonularn kontrol iin sadece referans metot kullanlr.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz