10 Kasım 2012 Tarihli ve 28463 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

RESMÎ GAZETE'Yİ PDF FORMATINDA GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6357      Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6358      EXPO 2016 Antalya Kanunu

6359      Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık ile Adalet, Avrupa Birliği, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—   İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliği

—  Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ    (Sıra No: 2012/6)

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri