8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

BÖLÜMÜ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2006 tarihli ve 26121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yabancı dil puanı ile herhangi bir bölüm veya programa kayıt yaptıran öğrenci, hazırlık sınıfında başarısız olduğu takdirde yapılan yabancı dil final ve bütünleme veya hazırlık muafiyet sınavlarından birine girerek başarılı oluncaya kadar hazırlık sınıfını tekrar eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

273/2006

26121

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/4/2006

26134

2-

12/2/2008

26785

3-

24/8/2009

27329

4-

3/8/2011

28014