7 Kasım 2012 Tarihli ve 28460 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

 

SONRAKİ

Æ

RESMÎ GAZETE'Yİ PDF FORMATINDA GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6356    Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3849     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3872     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3857     Bazı Yerleşim Alanlarının Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ve Bazı Alanların Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2012/3780      Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri