30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    23 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8971

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Ekim 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         23 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-323-628

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8971 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ekim 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI