30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    23 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8970

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Ekim 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         23 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-322-627

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8970 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ekim 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI