30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    23 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8959

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Ekim 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         23 Ekim 2012

     B.01.0.KKB.01-06/A-14-626

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8959 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ekim 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI