30 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28452

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3758

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2012 tarihli ve 65081 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                             T. YILDIZ                                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                             İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                          Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                           B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

(%)

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.29.91.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

40

40

40

0102.29.91.00.19

Diğerleri

40

40

40

0102.29.99.00.00

Diğerleri

40

40

40

0104.10.30.00.00

Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)

40

40

40

0104.10.80.00.00

Diğerleri

40

40

40

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

0201.20.20.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

100

100

100

0201.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0201.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

0202.20.10.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

100

100

100

0202.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0202.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

100

100

100

0204.10.00.00.00

Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)

100

100

100

0204.21.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

0204.30.00.00.00

Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş)

100

100

100

0204.41.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

100

100

100

 

MADDE 2 – (1) Bu Karar 30/10/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.