30 Ekim 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28452

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES YABANCI DLLER YKSEKOKULU

YABANCI DL VE HAZIRLIK ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman Demirel niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil ve Hazrlk Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 7 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yeterlik snav tek veya iki aamal olarak yaplabilir. Tek aamal olarak yaplan yeterlik snavnda rencilerin 100 puan zerinden en az 60 puan almas gerekir. Snav iki aamal olarak yapld takdirde rencilerin baarl saylabilmesi iin, iki aamadan salad not ortalamas 100 puan zerinden en az 60 puan olmas gerekir. Yeterlik snavnn uygulanmasna ilikin esaslar Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Genel baar notu; yaz okulu dahil 60n altnda olan rencilerin; devamszlktan kalanlar hari, kaytl olduklar blmlerin birinci snflarna kaytlar yaplr. Bu renciler istedikleri takdirde destek snfna devam etmek suretiyle hazrlk snfn tekrarlayabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Hazrlk snfna devam etmeyerek veya devam artn yerine getirmeyerek devamszlktan kalan renciler ertesi yl hazrlk snfna devam ederler. kinci yl da hazrlk snfna devam etmeyerek veya devam artn yerine getirmeyerek devamszlktan kalan renciler ile hazrlk snfnda devam artn yerine getirip, baarsz olan rencilerin kaytl olduklar blmlerin birinci snflarna kaytlar yaplr. Ancak, bu rencilerin hazrlk snfn baarm saylabilmeleri iin kaytl olduklar programndan mezun oluncaya kadar yaplan ve akademik takvimde belirtilen tarihte yeterlik snavlarndan birinde baarl olmalar gerekir. Mezun oluncaya kadar hibir yeterlik snavnda baar elde edemeyen bir renci, ilgili programndan mezun olur ve bu durum transkriptte Baarsz olarak belirtilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin drdnc ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Yl sonu snavna, devam zorunluluunu yerine getirmi ve yl ii snav notu en az 40 puan olan hazrlk snf rencileri katlabilir. Yl sonu snav; okuma, kelime bilgisi, dil bilgisi, yazma, konuma ve dinleme becerilerini kapsar ve snav notunun en az 50 puan olmas gerekir.

(6) Genel baar notu; yl ii snav notunun % 50si ile yl sonu/btnleme snav notunun % 50si toplanarak bulunur. Genel baar notunun 100 puan zerinden en az 60 puan olmas gerekir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Hazrlk eitiminin genel baar notunun deerlendirilmesinde kullanlan notlarn puanlar, katsaylar ve baar durumlar aada gsterilmitir:

Puanlar Notlar Katsaylar Baar Durumu

88-100 AA 4.00 Baarl

81-87 BA 3.50 Baarl

74-80 BB 3.00 Baarl

67-73 CB 2.50 Baarl

60-66 CC 2.00 Baarl

0-59 K Baarsz

NA Devamsz

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Hazrlk eitimine devam ederek baar ile tamamlam rencilere, Yksekokul tarafndan baar belgesi verilir. Baar belgesi yabanc dil yeterlilii ltleri erevesinde Dinleme, Okuma, Karlkl Konuma, retimsel Konuma ve Yazma becerilerinde A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri eklinde dzenlenebilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) stee bal hazrlk eitiminde genel baar notunun deerlendirilmesinde kullanlan notlar, puanlar, katsaylar ve baar durumlar aada gsterilmitir:

Puanlar Notlar Katsaylar Baar Durumu

88-100 AA 4.00 Baarl

81-87 BA 3.50 Baarl

74-80 BB 3.00 Baarl

67-73 CB 2.50 Baarl

60-66 CC 2.00 Baarl

0-59 K Baarsz

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Her yl gz yaryl banda, akademik takvimde belirlenen tarihte Yksekokul tarafndan ortak zorunlu yabanc dil muafiyet snav yaplr. Bu snavdan 60 ve st not alan renciler, ortak zorunlu yabanc dil I ve II derslerinden muaf olur.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

23/10/2007

26679

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

13/5/2010

27580

2

2/9/2010

27690