23 Ekim 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28450

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

KARAYOLU TAIMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Tama Ynetmeliinin 2 nci maddesinin nc fkrasna aadaki (f) bendi eklenmitir.

f) Ara tescil belgesinde cenaze arac, ambulans veya naklen yayn arac olarak tescil edilmi olan aralarla tescil amacna uygun olarak yaplan tamalar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (jj) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Birim tat: Yar rmorkuyla veya rmorkuyla birlikte ekiciyi veya ara tescil belgesinde rmork takabilir ifadesi varsa rmorkuyla birlikte veya tek bana kamyonu veya tek bana kamyoneti,

jj) ehirii: Bir ehrin belediye snrlar iinde kalan alan,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkras, drdnc fkrasnn () bendi ve onnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve drdnc fkrasnn () bendinden sonraki verilir ibaresinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

(1) A tr yetki belgesi: Ticari amala otomobille yurtii veya uluslararas yolcu tamacl yapacak gerek ve tzel kiilere verilir. Tamann ekline gre aadaki trlere ayrlr:

a) A1 Yetki Belgesi: Yurtii tarifesiz yolcu tamacl yapacaklara,

b) A2 Yetki Belgesi: Uluslararas tarifesiz yolcu tamacl yapacaklara,

verilir.

) D4 yetki belgesi: Tama mesafesine baklmakszn ilii ve 100 kilometreye kadar olan ehirleraras tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu tamacl yapacaklara,

(13) R tr yetki belgesi: Ticari amala eya tamacl alannda tama ileri organizatrl yapacak gerek ve tzel kiilere verilir. Faaliyetin ekline gre aadaki trlere ayrlr:

a) R1 yetki belgesi: Yurtii tama ileri organizatrl yapacaklara,

b) R2 yetki belgesi: Uluslararas ve yurtii tama ileri organizatrl yapacaklara,

verilir.

Sadece tarifesiz tamaclk yapmak zere D4 yetki belgesi dzenlenmez.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki (h) bendi eklenmi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

h) A1 yetki belgesiyle yaplan tamalarda; yolculuun balang (kalk noktas) veya biti (var noktas) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduu il olmas arttr.

(2) Birinci fkrann (a), (b), (c), (), () ve (h) bentlerine aykr hareket edenlere her bent iin Kanunun 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin birinci cmlesinde belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykr hareket edenlere her bent iin Kanunun 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen idari para cezalar uygulanr. Ancak Emniyet Genel Mdrlnn elektronik kaytlarnda geerli bir Ara Tesciline likin Geici Belgesi olan tatlar iin; tama yapmamalar kaydyla trafie kmalar halinde Kanunun 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen idari para cezas uygulanmaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerek kiiler hari vergi sistemine kaytl olmalar,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkras, nc fkras, beinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri, altnc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentleri, sekizinci fkras, dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmi ve drdnc fkrasnn sonuna aadaki (d) bendi eklenmitir.

(1) A tr yetki belgeleri iin;

a) A1 yetki belgesi iin bavuranlarn, ticari olarak kayt ve tescil edilmi en az 4 adet zmal otomobil ile 20.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr.

b) A2 yetki belgesi iin bavuranlarn, ticari olarak kayt ve tescil edilmi en az 5 adet zmal otomobil ile 40.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr.

c) A1 veya A2 yetki belgesi iin bavuranlarn, tamaclk faaliyetlerinin yrtlecei merkez adresinin veya varsa ubesinin bulunduu imarl yap/bina/tesisin bu ie elverili, scaa ve soua kar korunmu, en az 4 yolcunun/mterinin rahata oturabilecei, telefonu, tuvaleti ve en az 30 mlik kapal alan bulunan bamsz bir tanmaz olmas ve yetki belgesi iin bavuranlarn sz konusu tanmazn kullanm hakkna sahip olmalar arttr.

) A1 veya A2 yetki belgesi iin bavuranlarn, merkezi adresi ve/veya varsa ubelerinin yer ald imarl yap/bina/tesisin bulunduu ile/belde snrlar ierisinde sahip olduu tat saysnn asgari yars kadar tatn park edebilecei park alanna veya bu yerin kullanm hakkna sahip olmalar arttr.

d) A1 veya A2 yetki belgesi iin bavuranlarn, (c) bendinde belirtilen tanmazda yrtecekleri tamaclk faaliyetinin arz/talep dengesi ve tama dzeni bakmndan sakncas olmadna dair bykehir belediye snrlar ierisinde ilgili Ulam Koordinasyon Merkezi (UKOME)nden, dier yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alnm karar Bakanla sunmalar arttr. Ancak bir kamu kurum/kuruluuyla yaplan geerli bir tama hizmet alm szlemesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi bavurusu srasnda szleme sresi sonuna kadar bu art aranmaz. Szleme sresinin bitiminden itibaren 90 gn ierisinde szkonusu artn gerei olan ilgili Ulam Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya ilgili il trafik komisyonu kararnn Bakanla sunulmamas halinde bu kapsamda dzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

e) Bu fkrann (c) ve () bentlerine uygunluun salandna dair Bakanln ilgili Blge Mdrlnce dzenlenmi denetim tutanann bulunmas arttr.

(3) C Tr yetki belgeleri iin;

a) C1 yetki belgesi iin bavuranlarn, ticari veya hususi olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 1 adet zmal birim tata sahip olmalar arttr.

b) C2 yetki belgesi iin bavuranlarn, ticari olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 11 adet zmal birim tata sahip olmas, zmal ekici cinsi tatlarnn katar arlklar ile zmal kamyon cinsi tatlarnn azami ykl arlklar toplamnn 440 tondan az olmamas ve 100.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr.

c) C3 yetki belgesi iin bavuranlarn, ticari olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 3 adet zmal birim tata sahip olmas, zmal ekici cinsi tatlarnn katar arlklar ile zmal kamyon cinsi tatlarnn azami ykl arlklar toplamnn 75 tondan az olmamas ve 25.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr.

a) F1 yetki belgesi iin bavuranlarn, faaliyet gsterilen yer ile ise 2.000 Trk Liras, il ise 6.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverili mstakil bir broya veya faaliyette bulunduu yerleim biriminde kalk yerindeki terminaller birletirilmi ise bu terminallerdeki brolardan birinde yeterli bir alann kullanm hakkna sahip olmalar arttr. F1 yetki belgesi sahipleri sadece D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik szlemesi yapabilir.

b) F2 yetki belgesi iin bavuranlarn, 6.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverili mstakil bir broya veya faaliyette bulunduu yerleim biriminde kalk yerindeki terminaller birletirilmi ise bu terminallerdeki brolardan birinde yeterli bir alann kullanm hakkna sahip olmalar arttr. F2 yetki belgesi sahipleri sadece B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik szlemesi yapabilir.

a) G1 yetki belgesi iin bavuranlarn, 20.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik szlemesi yapabilir.

b) G2 yetki belgesi iin bavuranlarn, 30.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr. G2 yetki belgesi sahipleri sadece C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik szlemesi yapabilir.

c) G3 yetki belgesi iin bavuranlarn, 20.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik szlemesi yapabilir.

) G4 yetki belgesi iin bavuranlarn, 30.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr. G4 yetki belgesi sahipleri sadece M3 yetki belgesi sahipleriyle acentelik szlemesi yapabilir.

(8) K tr yetki belgeleri iin;

a) K1 yetki belgesi iin bavuran gerek kiilerin, ticari olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 1 adet zmal birim tata sahip olmas, zmal ekici cinsi tatlarnn katar arlklar ile zmal kamyon ve zmal kamyonet cinsi tatlarnn azami ykl arlklar toplamnn 35 tondan az olmamas ve 10.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr. Sadece kamyonetlerle ilii ve/veya ehirii tamaclk yapmak zere bavuran gerek kiilerden 1 adet zmal birim tat dnda asgari kapasite ve sermaye art aranmaz ve bunlarn yetki belgesi cretlerinde % 75 indirim uygulanr. Bu ekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki tat belgesine azami ykl arl 3.500 kilogramdan fazla olan ve eya tamak iin imal edilmi tat/tatlar kaydettirerek yurtii faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi iin bu Ynetmelikte gerek kiiler iin ngrlen asgari kapasite ve sermaye artlarn salarlar ve geerli tam cret zerinden % 75 fark derler.

b) K1 yetki belgesi iin bavuran kooperatifler dahil tzel kiilerin, ticari olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 3 adet zmal birim tata sahip olmas, zmal ekici cinsi tatlarnn katar arlklar ile zmal kamyon ve zmal kamyonet cinsi tatlarnn azami ykl arlklar toplamnn 110 tondan az olmamas ve 10.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr. Sadece kamyonetlerle ilii ve/veya ehirii tamaclk yapmak zere bavuran tzel kiilerden 1 adet zmal birim tat dnda asgari kapasite ve sermaye art ile 43 nc maddenin onbeinci fkrasnn (b) bendinde yer alan art aranmaz ve bunlarn yetki belgesi cretlerinde % 75 indirim uygulanr. Bu ekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki tat belgesine azami ykl arl 3.500 kilogramdan fazla olan ve eya tamak iin imal edilmi tat/tatlar kaydettirerek yurtii faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi iin bu Ynetmelikte tzel kiiler iin ngrlen asgari kapasite ve sermaye artlar ile 43 nc maddenin onbeinci fkrasnn (b) bendinde yer alan art salarlar ve geerli tam cret zerinden % 75 fark derler.

c) K2 yetki belgesi iin bavuranlarn, ticari veya hususi olarak kayt ve tescil edilmi en az 1 adet eya tamaya mahsus zmal birim tata sahip olmalar arttr. Sadece kamyonetlerle tamaclk yapmak zere bavuran kiilerin yetki belgesi cretlerinde % 75 indirim uygulanr. Bu ekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki tat belgesine azami ykl arl 3.500 kilogramdan fazla olan ve eya tamak iin imal edilmi tat/tatlar kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geerli tam creti zerinden % 75 fark derler.

) K3 yetki belgesi iin bavuranlarn, ticari olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 2 adet zmal birim tata sahip olmas, zmal ekici cinsi tatlarnn katar arlklar ile zmal kamyon ve zmal kamyonet cinsi tatlarnn azami ykl arlklar toplamnn 45 tondan az olmamas ve 5.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar arttr.

(9) L tr yetki belgeleri iin;

a) L1 yetki belgesi iin bavuranlarn;

1) Ticari olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 4 adet zmal birim tata sahip olmalar, zmal ekici cinsi tatlarnn katar arlklar ile zmal kamyon ve zmal kamyonet cinsi tatlarnn azami ykl arlklar toplamnn 145 tondan az olmamas,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduu il snrlar iinde ube olarak tescil edilmi bu ie elverili, en az 1.000 m2lik kapal ve/veya ak alana sahip ve ykleme, boaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sat veya pazarlama, sipari planlamas, datm, nakliye gibi hizmetlere elverili yap ve donanmda, trafii engellemeyen ve eya tamaya mahsus tatlarn yanap ykleme, boaltma yapabilecei bamsz bir tanmazn kullanm hakkna sahip olmalar,

3) Her bir ube iin (2) numaral alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2lik kapal ve/veya ak alana sahip bir tanmazn kullanm hakkna sahip olmalar,

4) 150.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar,

arttr.

b) L2 yetki belgesi iin bavuranlarn;

1) Ticari olarak kayt ve tescil edilmi eya tamaya mahsus en az 6 adet zmal birim tata sahip olmalar, zmal ekici cinsi tatlarnn katar arlklar ile zmal kamyon ve zmal kamyonet cinsi tatlarnn azami ykl arlklar toplamnn 220 tondan az olmamas,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduu il snrlar iinde ube olarak tescil edilmi bu ie elverili, en az 2.000 m2lik kapal ve/veya ak alan haiz ve ykleme, boaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sat veya pazarlama, sipari planlamas, datm, nakliye gibi hizmetlere elverili yap ve donanmda, trafii engellemeyen ve eya tamaya mahsus tatlarn yanap ykleme, boaltma yapabilecei bamsz bir tanmazn kullanm hakkna sahip olmalar,

3) Her bir ube iin (2) numaral alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2lik kapal ve/veya ak alan haiz bir tanmazn kullanm hakkna sahip olmalar,

4) 300.000 Trk Liras sermaye veya iletme sermayesine sahip olmalar,

arttr.

d) D4 yetki belgesi dzenlenebilmesi iin;

1) lii tamalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduu ilin l Trafik Komisyonundan alnacak D4 yetki belgesi dzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve tama dzeni bakmndan bir sakncas olmadna dair l Trafik Komisyonu kararnn Bakanla sunulmas arttr.

2) Yz kilometreye kadar ehirleraras tamalarda; ilgili illerin trafik komisyonlarndan (bu illerden birinin veya her ikisinin il snrlar ile belediye snrlar ayn/akk olan bir il veya iller olmas halinde ise ilgili Bykehir Belediyesi/Belediyeleri Ulam Koordinasyon Merkezi/Merkezleri (UKOME)nden) alnacak D4 yetki belgesi dzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve tama dzeni bakmndan bir sakncas olmadna dair ilgili l Trafik Komisyonu (veya UKOME) kararlarnn Bakanla sunulmas arttr.

3) UKOME ve l Trafik Komisyonu kararlarnda dzenlenecek D4 yetki belgesi iin kullandrlacak tama hatlar ve tama gzergahlar ile tat belgesine kaydedilecek tatlarn says ve koltuk kapasiteleri belirtilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (f) bendi eklenmi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

f) 12 nci ve 13 nc maddelerde yer alan ve sahip olunmas zorunlu/art olan hususlara ilikin dier belgeler.

(2) Yetki belgesi almak iin mracaat eden kamu kurum ve kurulularndan sadece birinci fkrann (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Yetki belgesi yenilemeleri esnasnda; yenilenecek yetki belgesi iin daha nceden bu Ynetmeliin 20 nci, 22 nci ve 23 nc maddeleri kapsamnda verilmi sreler var ise bu srelerin kalan ksmlar yenilenen yetki belgesi iin de geerli olur ve yenileme ilemi buna gre gerekletirilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) 18 inci maddede belirtilen srelerin almamas ve 78 inci maddeye gre iptal durumuna gelmemi olmas,

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Gerek kiinin lm halinde yetki belgesinin veraset yoluyla intikali

MADDE 20 (1) Gerek kiinin lm tarihinin yetki belgesi geerlilik sresinin bitim tarihinden nce veya 18 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen yetki belgesi yenileme sresi iinde gereklemi olmas kaydyla;

a) len yetki belgesi sahibi gerek kiinin kanuni miraslar veya onlar adna yetkili olanlar, bu durumu 1 yl iinde Bakanla bildirmek zorundadrlar.

b) 1 yllk sre iinde bildirimde bulunan kanuni miraslar, yetki belgesi sahibi sfatn devam ettirmek isterlerse, gerek kiinin lm tarihinden balamak zere 2 yl iinde durumlarn bu Ynetmelikte belirtilen artlara uygun hale getirmek zorundadrlar.

c) Yetki belgesinin geerlilik sresinin bitim tarihi 1 yllk bildirim sresinin bitim tarihinden nce ise; yetki belgesinin geerlilik sresinin bitim tarihi yenilenme sresi bakmndan gerek kiinin lm tarihinden itibaren 1 yl olarak kabul edilir.

) Gerek kiinin lm tarihinden itibaren 1 yl iinde yetki belgesinin geerlilik sresinin bitim tarihine baklmakszn yenileme ilemi geerli yenileme creti alnarak gerekletirilir.

d) 1 yllk bildirim sresinin bitim tarihi, 18 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen srelerden nce bitiyor ise bu srelerin kalan ksmlar 18 inci madde hkmleri erevesinde kullandrlr.

(2) Birinci fkraya gre faaliyette bulunan kanuni miraslar faaliyetleri sresince bu Ynetmeliin ngrd ykmllk ve sorumluluklar stlenmi saylrlar.

(3) Birinci fkrada verilen yetki belgesi yenileme hakk bu durumdaki kiilere yetki belgesinin geerlilik sresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakk vermez.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Gerek kiilerde, yetki belgesi sahibinin talebi zerine; gerek kii adna dzenlenmi olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerek kiinin ticaret siciline tescil edilmi bir tzel kiilik iinde asgari % 25 hisseye sahip olmas kaydyla sz konusu tzel kii adna dzenlenebilir. Eer gerek kii yetki belgesi sahibine bu Ynetmeliin geici maddeleri ile tannm muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tzel kii iin geerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi tzel kii, bu deiikliin meydana geldii tarihten itibaren 90 gn iinde bu Ynetmelikte ngrlen artlar salar.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan 60 gn ibaresi 90 gn olarak deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (5) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn bendin sonuna aadaki (13) ve (14) numaral alt bentler eklenmi ve drdnc fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

5) B2 yetki belgesi eki tat belgelerine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari otobsler kaydedilir.

13) D4 yetki belgesi eki tat belgelerine resmi tat veya resmi ticari tatlar kaydedilmez.

14) A1 yetki belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluu ile yaplm asgari bir yllk hizmet szlemesi kapsamnda kullanlmas gereken tat ihtiyacnn 20 adetten fazla olmas halinde; 20 adetin zerindeki tatlar iin ikinci alt bentteki snrlama dikkate alnmakszn szlemede belirtilen sayyla ve szleme sresiyle snrl olmak zere, tat belgelerine tat kaydedilebilir.

) Asgari kapasitenin hesaplanmasnda tonaj deerleri belirlenirken sadece motorlu tatlar dikkate alnr. ekici cinsi tatlardan katar arl 40 tondan fazla olanlarn katar arlklar 40 ton, kamyon cinsi tatlardan azami ykl arl 32 tondan fazla olanlarn azami ykl arlklar 32 ton kabul edilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki (c) ve () bentleri eklenmitir.

c) Birden fazla sahibi bulunan tatlar, yetki belgeleri eki tat belgelerine zmal tat olarak kaydedilmez. Bu durumdaki tatlar bu Ynetmelikte belirtilen esaslar erevesinde yetki belgeleri eki tat belgelerine szlemeli tat olarak kaydedilebilir.

) Szlemeli tat kullanm oran hesabnda; her zmal tata karlk ayn cinsten tat/tatlar dikkate alnr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tatlara unvan veya ksa unvan yazdrma zorunluluu

MADDE 28 (1) A, B1, B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P tr yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa ksa unvanlarn faaliyetlerinde kullanacaklar 4 veya daha fazla tekerlekli olan tatlarnn en az bir yerine grlebilecek ekilde yazdrmak zorundadrlar.

(2) Unvan ve/veya ksa unvanlarda kullanlacak sfatlarn yetki belgesinin kapsamna uygun olmas arttr.

(3) Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi iin birden fazla ksa unvan kullanamazlar.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Yolcu tamaclar, duraklamalar dahil olmak zere tatn kalk noktasndan var noktasna kadar olan seyahati sresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcular ile srcler ve bunlarn yardmclarnn lm, yaralanmas ya da eyasnn zarara uramasndan dolay sorumludurlar.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yolcu tamalarnda, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile srcler ve bunlarn yardmclarna gelebilecek bedeni zararlar iin bu Ynetmeliin 42 nci maddesinin beinci fkrasndan doan sorumluluklarn sigorta ettirmek zorundadrlar.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki yolcu tamalarnda; Kanunun 18 inci maddesinde tanmlanan Zorunlu Karayolu Tamaclk Mali Sorumluluk Sigortas ile 5684 sayl Sigortaclk Kanununa dayanlarak karlan Karayolu Yolcu Tamacl Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas yaptrlmas zorunlu olan sigortalardr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fkraya 1 takvim yl ierisinde 2 kez aykr hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili tama hattndaki faaliyeti 1 yl sreyle durdurulur."

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralarnn () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) 1500 adetten fazla zmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet zmal koltuk iin ilave 1 adet,

) 1500 adetten fazla zmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet zmal koltuk iin ilave 1 adet,

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmi cret tarifelerinin zerinde cret alamaz ve % 30dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu tamaclar nceden Bakanlktan izin almak suretiyle ylda bir kez ve 4 ay gememek zere, sefere kard tatn toplam koltuk saysnn % 10unu amayacak saydaki koltuk iin % 30 indirim snrlamasna tabi olmakszn zel indirim uygulayabilirler.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 75 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) 18 inci maddenin drdnc ve 20 nci maddenin nc fkralarna,

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 77 (1) Bu Ynetmelik hkmleri ile Bakanlk talimatlarna gre verilen sre iinde Bakanla verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamannda vermeyen yetki belgesi sahiplerinden ayn mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna ramen istenilen bilgi ve belgelerin sresi iinde verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi kapsamnda izin verilen faaliyetleri geici olarak durdurulur.

(2) Birinci fkraya gre haklarnda geici durdurma ilemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri ilem tarihinden sonra Bakanla vermeleri halinde; durdurma ileminin fiilen gerekletii tarihi takip eden drdnc gnden itibaren faaliyetlerine izin verilir.

(3) 30 uncu maddenin birinci fkrasna aykr hareket ederek 1 takvim yl iinde 3 kez uyarma alan yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamndaki faaliyetleri 10 gn sreyle geici olarak durdurulur.

(4) 35 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendine aykr olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamnn 1 takvim yl iinde 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamndaki faaliyetleri 10 gn sreyle geici olarak durdurulur.

(5) Yetki belgesi sahipleri 43 nc maddenin ondrdnc fkras erevesinde mesleki saygnln kaybetmi kiilerle ilgili gerekli i ve ilemleri sresi iinde yerine getirmezler ise durumun tespitinden itibaren yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri; durumlarn 12 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendi hkmlerine uygun hale getirinceye kadar geici olarak durdurulur.

(6) 43 nc maddenin;

a) Onsekizinci fkrasnn (a), (b) ve (d) bentlerine aykr hareket eden yetki belgesi sahipleri ayn aykrl 1 takvim yl iinde 3 kez yaparlarsa,

b) Yirminci fkrasna aykr hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri ayn aykrl 1 takvim yl iinde 3 kez yaparlarsa,

yetki belgesi kapsamndaki faaliyetleri 10 gn sre ile geici olarak durdurulur.

(7) 59 uncu maddenin ikinci fkrasna aykr hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri ayn aykrl 1 takvim yl iinde 2 kez yaparlarsa, hem tamac hem de acentesinin faaliyetleri 10 gn sre ile geici olarak durdurulur.

(8) Faaliyetleri geici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin tat belgelerinde kaytl zmal tatlar bu sre boyunca baka bir yetki belgesine kaydettirilerek altrlamaz.

(9) Geici durdurma ilemleri, geici durdurma ileminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden 30 uncu gnde yrrle girer.

(10) T tr yetki belgesi sahipleri hakknda bu madde erevesinde geici durdurma ilemi tesis edilmesinin gerektii hallerde, sz konusu yetki belgesi sahipleri hakknda geici durdurma ilemi; 10 gnlk geici durdurma sresi boyunca 64 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda herhangi bir cret alnmakszn faaliyetlerini srdrmeleri eklinde uygulanr. Terminal iletmecileri tarafndan 64 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda cret alndnn tespit edilmesi halinde, terminal iletmecilerine cret aldklar her tat iin be yz Trk Liras idari para cezas karar tutana dzenlenir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 78 inci maddesinin nc, drdnc, beinci, sekizinci ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) 20 nci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerine aykr hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.

(4) 22 nci maddenin ikinci ve nc fkralarnda belirtilen sreler ierisinde bu Ynetmelikte ngrlen artlarn salanamamas halinde yetki belgesi iptal edilir.

(5) 23 nc maddenin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentlerine aykr hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.

(8) 77 nci maddenin altnc fkrasnn (b) bendi erevesinde faaliyetleri bir takvim yl ierisinde 10 gn sreyle 1 kez geici olarak durdurulmu olan yetki belgesi sahiplerinin ayn takvim yl ierisinde 2 nci kez faaliyetlerinin geici olarak durdurulmasnn gerekmesi halinde; 2 nci kez geici faaliyet durdurma ilemi tesis edilmeden yetki belgeleri dorudan iptal edilir. Bu ekilde yetki belgesi iptal edilenlere bir yl gemedike yeni yetki belgesi verilmez.

(9) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasnda, yetki belgesi alma artlarndan herhangi birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Ynetmelikte bir sre ngrlmemi olmas halinde, kaybedilen artn veya artlarn giderilmesi veya tamamlanmas iin Bakanlka 90 gn beklenir. Bu 90 gnlk sre iinde eksikliin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin onuncu fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(10) Kargo tamalarnda tarifeli faaliyet zorunluluu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz.

(13) Bu fkrann yrrle girdii tarihten nce; tarifeli tamaclk faaliyetinde bulunmak zere A1 yetki belgesi alm olanlar yetki belgelerinin geerlilik sresinin sonuna kadar tarifeli tamaclk faaliyetlerine mevcut hat, gzergah ve tat saylarn amamak kaydyla devam edebilirler. Bu durumda olanlarn, yetki belgesinin geerlilik sresinin bitiminde ise; durumlarn bu Ynetmelie uygun hale getirmi olmalar kaydyla yetki belgeleri tarifesiz tamaclk yapmak zere yenilenir.

(14) D4 yetki belgesi sahiplerinden bu Ynetmeliin 60 nc maddesinin ikinci fkras hkmlerine uyma zorunluluu 31/12/2015 tarihine kadar aranmaz."

MADDE 26 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27 Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/6/2009

27255

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

21/8/2009

27326

2

25/12/2009

27443

3

31/12/2010

27802

4

10/8/2011

28027

5

31/12/2011

28159