20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            19 Ekim 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-8840

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             SIAL Uluslararası Gıda Fuarı’na katılmak üzere; 20 Ekim 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 19 Ekim 2012

      B.01.0.KKB.01-06-317-618

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8840 sayılı yazınız.

             SIAL Uluslararası Gıda Fuarı’na katılmak üzere, 20 Ekim 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI